Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Den motiverande projektledaren : Vad projektledare anser vara viktigt för att motivera projektdeltagare

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolin Carlsson; Jan Sonedahl; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Project Management; Progress Principle; Inner Work Life; Motivation; Projektledning; Progress Principle; Inner Work Life.;

  Sammanfattning : Projekt som arbetsform är vanligt för de flesta idag. Det är projektledaren som är ledaren av projektet och har som ansvar att se till att projektmålet uppnås, arbetsuppgifterna fördelas, skapa engagemang och motivera projektdeltagarna. LÄS MER

 2. 2. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 3. 3. Resurshantering i multiprojektmiljöer : Projektledarens påverkan på organisationens resurshantering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sara Hansen; Maria Ekman; [2017]
  Nyckelord :Success Criteria; Multiprojects; Project Management; Resource Allocation; Resource Management; Framgångskriterier; Multiprojekt; Projektledning; Resursallokering; Resurshantering;

  Sammanfattning : Resurshanteringen är en viktig del av arbetet i ett projekt och hur resursallokeringen går till är avgörande för projektet och resultatets framgång. Trots att resursallokering är extra problematiskt i multiprojektmiljöer finns det relativt lite forskning inom ämnet. LÄS MER

 4. 4. Vem gör vad? En kvalitativ intervjustudie om hur småbarnsföräldrar delar på hemarbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Olsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Genuskonstruktion; jämställdhet; hushållsarbete; småbarnsfamilj.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i hur småbarnsföräldrar delar upp hushållsarbetet. Statistik och tidigare forskning visar att i traditionella småbarnsfamiljer är det oftast kvinnan som tar huvudansvaret för hushållsarbete och lägger ned mest tid på det. LÄS MER

 5. 5. Projekt- och produktionsledning för ett effektiviserat arbetssätt på en PR-byrå

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Berglund; [2016]
  Nyckelord :projektledning; produktionsledning; PR; public relations; media; medieproducent; Umeå;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kommer nästan alla i kontakt med någon form av projekt. Samtidigt är tanken kring vad en projektledare är och gör ofta missförstådd (Tonnquist, 2010). Ett intresse för projektledning och Public Relations låg till grund för detta examensarbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad gör en projektledare.

Din email-adress: