Sökning: "vad gör en projektledare"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden vad gör en projektledare.

 1. 1. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 2. 2. Resurshantering i multiprojektmiljöer : Projektledarens påverkan på organisationens resurshantering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Sara Hansen; Maria Ekman; [2017]
  Nyckelord :Success Criteria; Multiprojects; Project Management; Resource Allocation; Resource Management; Framgångskriterier; Multiprojekt; Projektledning; Resursallokering; Resurshantering;

  Sammanfattning : Resurshanteringen är en viktig del av arbetet i ett projekt och hur resursallokeringen går till är avgörande för projektet och resultatets framgång. Trots att resursallokering är extra problematiskt i multiprojektmiljöer finns det relativt lite forskning inom ämnet. LÄS MER

 3. 3. Vem gör vad? En kvalitativ intervjustudie om hur småbarnsföräldrar delar på hemarbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Olsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Genuskonstruktion; jämställdhet; hushållsarbete; småbarnsfamilj.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie tar utgångspunkt i hur småbarnsföräldrar delar upp hushållsarbetet. Statistik och tidigare forskning visar att i traditionella småbarnsfamiljer är det oftast kvinnan som tar huvudansvaret för hushållsarbete och lägger ned mest tid på det. LÄS MER

 4. 4. Projekt- och produktionsledning för ett effektiviserat arbetssätt på en PR-byrå

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Berglund; [2016]
  Nyckelord :projektledning; produktionsledning; PR; public relations; media; medieproducent; Umeå;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kommer nästan alla i kontakt med någon form av projekt. Samtidigt är tanken kring vad en projektledare är och gör ofta missförstådd (Tonnquist, 2010). Ett intresse för projektledning och Public Relations låg till grund för detta examensarbete. LÄS MER

 5. 5. Temporärt byggande av förskolor - En ekonomisk utvärdering av mobila lokaler

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Mattias Svensson; Jesper Hörnmark; [2016]
  Nyckelord :Mobil lokal - Paviljong; Barack; Flyttbara moduler; Lätt flyttbara moduler; Modul – Enskild enhet av de mindre byggnader som tillsammans utgör en mobil lokal;

  Sammanfattning : Mobila lokaler är en del av den nutida stadsbilden i Göteborg. Det trots att denallmänna uppfattningen är att en permanent byggnad resulterar i bättre kvalité än entemporär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad gör en projektledare.

Din email-adress: