Sökning: "value chain and the"

Visar resultat 1 - 5 av 665 uppsatser innehållade orden value chain and the.

 1. 1. Industrial Internet of Things; How technology providers capture a competitive edge by analyzing the Business Model Environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Franke; Moa Gustafsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Industrial Internet of Things; Manufacturing; Business Model Environment; External Forces; Business Model Canvas; Innovation; Transformation; Competitiveness;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Sustainable Value Chain Development in the Apparel Industry; Case studies of how Swedish sportswear companies work with sustainability in their value chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Harrysson; Freja Larsjörs; [2017-09-13]
  Nyckelord :Sustainability; Value Chains; Sustainable Value Chain Development;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Home is where the Earth is : exploring the adoption of vernacular architecture in urban housing in India

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Neha Satheesan; [2017]
  Nyckelord :sustainable transition; social practice; urban housing; sustainability science; vernacular architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : India has yet to build 70% of the buildings that will exist in 2030. The housing industry in India has been growing rapidly in an effort to keep up with increasing urbanization, population growth and aspirational consumption. LÄS MER

 4. 4. Vilket är modeföretagens motiv till att implementera CSR i verksamheten? : En branschstudie av samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Thomasson; Amanda Lindström; Amelia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Value Chain; Effective purpose; Symbolic purpose; Fashion Industry; Sustainability Reporting; Corporate Social Responsibility; Värdekedja; Effektiva motiv; Symboliska motiv; Modebranschen; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion:Corporate social responsibility är ett ansvarsåtagande som expanderat i samhället de senaste årtiondena. Samhället präglas idag av en större medvetenhet och ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart i sin verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Textile paper as a circular material

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Archana Ashok; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; paper; textile; recycling; fibre; packaging; value chain; life cycle assessment; LCA; techno-economic assessment; TEA; eco-design; circular material; industrial symbiosis;

  Sammanfattning : Increasing resource efficiency by utilising secondary raw material is one of the key characteristics of a circular economy. Textile dust fibre, a waste generated from textile mechanical recycling has the prospect to be utilised as secondary raw material for producing novel material: textile paper suitable for packaging and other applications. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value chain and the.

Din email-adress: