Sökning: "value chain and the"

Visar resultat 1 - 5 av 634 uppsatser innehållade orden value chain and the.

 1. 1. Home is where the Earth is : exploring the adoption of vernacular architecture in urban housing in India

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Neha Satheesan; [2017]
  Nyckelord :sustainable transition; social practice; urban housing; sustainability science; vernacular architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : India has yet to build 70% of the buildings that will exist in 2030. The housing industry in India has been growing rapidly in an effort to keep up with increasing urbanization, population growth and aspirational consumption. LÄS MER

 2. 2. Circulating food products : a solution to the problem of food waste?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Larsson; Emma Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; creating shared value; food waste; intermediary actors; social entrepreneurship; sustainable development; triple bottom line;

  Sammanfattning : The problems related to food waste is gaining increased international attention, raising issues of environmental, economic and social character related to global food security and sustainable development. The European Union has recently increased its focus on food waste by adopting the Circular Economy Package where the reduction of food waste is identified as a key area. LÄS MER

 3. 3. Analys av centralt beslutad extern tredjepartslogistik i Vallastaden : En fallstudie gällande värdeskapande för byggentreprenörens logistikverksamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik;

  Författare :Gustav Edstrand; Jacob Engberg; [2017]
  Nyckelord :Construction Logistics; external third-party logistics; supply chain; Bygglogistik; Extern tredjepartslogistik; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Purpose: External logistics coordination was decided after a long procurement process while parts of the project Vallastaden already started construction. The external logistics company creates and implements a logistics solution in a short time. LÄS MER

 4. 4. Vilket är modeföretagens motiv till att implementera CSR i verksamheten? : En branschstudie av samtliga börsnoterade modeföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Thomasson; Amanda Lindström; Amelia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Value Chain; Effective purpose; Symbolic purpose; Fashion Industry; Sustainability Reporting; Corporate Social Responsibility; Värdekedja; Effektiva motiv; Symboliska motiv; Modebranschen; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion:Corporate social responsibility är ett ansvarsåtagande som expanderat i samhället de senaste årtiondena. Samhället präglas idag av en större medvetenhet och ställer allt högre krav på att företag ska agera hållbart i sin verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Prenumerationsbaserad ekonomistyrning : En kvalitativ studie om hur företag med en prenumerationsbaserad affärsmodell styr för att skapa värde

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Korpe; Clara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :The Subscription Economy; Management Control System as a Package; Contingency Theory; Value Chain; Prenumerationsekonomin; ekonomistyrning; ekonomistyrning som ett paket; situationsanpassad teori; värdekedja;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer digitaliserade världen har skapat andra förutsättningar att bedriva verksamhet på. Ett skifte har identifierats där betydelsen av värde och hur värde skapas har förändrats. Interaktionen mellan företaget och kunden har blivit platsen där värde urskiljs och uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value chain and the.

Din email-adress: