Sökning: "value chain and the"

Visar resultat 1 - 5 av 656 uppsatser innehållade orden value chain and the.

 1. 1. Industrial Internet of Things; How technology providers capture a competitive edge by analyzing the Business Model Environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Franke; Moa Gustafsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Industrial Internet of Things; Manufacturing; Business Model Environment; External Forces; Business Model Canvas; Innovation; Transformation; Competitiveness;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Sustainable Value Chain Development in the Apparel Industry; Case studies of how Swedish sportswear companies work with sustainability in their value chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Harrysson; Freja Larsjörs; [2017-09-13]
  Nyckelord :Sustainability; Value Chains; Sustainable Value Chain Development;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Varför producera ett annat företags varumärke? : En studie om leverantörsorganisationer i konkurrenssituation gentemot sin distributionskanal

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Enman; Sebastian Pers; [2017]
  Nyckelord :Private label; PL; Fast moving consumer goods; Supply chain; Value chain; Supplier; Competitive strategy; national brand; NB; Porter; Egna märkesvaror; EMV; detaljhandel; distributionskedja; värdekedja; leverantör; konkurrensstrategier; leverantörers märkesvaror; LMV; Porter;

  Sammanfattning : Inledning: En distributionskedja fungerar genom att förädla en råvara till färdig produkt genom råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter. I den klassiska distributionskedjan är det i regel leverantörerna som hanterar den slutgiltliga förpackningen och står för det varumärke konsumenten ser i butik. LÄS MER

 4. 4. Home is where the Earth is : exploring the adoption of vernacular architecture in urban housing in India

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Neha Satheesan; [2017]
  Nyckelord :sustainable transition; social practice; urban housing; sustainability science; vernacular architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : India has yet to build 70% of the buildings that will exist in 2030. The housing industry in India has been growing rapidly in an effort to keep up with increasing urbanization, population growth and aspirational consumption. LÄS MER

 5. 5. Circulating food products : a solution to the problem of food waste?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Larsson; Emma Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Circular economy; creating shared value; food waste; intermediary actors; social entrepreneurship; sustainable development; triple bottom line;

  Sammanfattning : The problems related to food waste is gaining increased international attention, raising issues of environmental, economic and social character related to global food security and sustainable development. The European Union has recently increased its focus on food waste by adopting the Circular Economy Package where the reduction of food waste is identified as a key area. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value chain and the.

Din email-adress: