Sökning: "value chain and the"

Visar resultat 1 - 5 av 605 uppsatser innehållade orden value chain and the.

 1. 1. Analys av centralt beslutad extern tredjepartslogistik i Vallastaden : En fallstudie gällande värdeskapande för byggentreprenörens logistikverksamhet

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik;

  Författare :Gustav Edstrand; Jacob Engberg; [2017]
  Nyckelord :Construction Logistics; external third-party logistics; supply chain; Bygglogistik; Extern tredjepartslogistik; Supply Chain Management;

  Sammanfattning : Purpose: External logistics coordination was decided after a long procurement process while parts of the project Vallastaden already started construction. The external logistics company creates and implements a logistics solution in a short time. LÄS MER

 2. 2. Sustainability in the Regional Food Supply Chain of Lahti

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Snell; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; food sustainability; producer-consumer relations; regional food supply chain; alternative food networks;

  Sammanfattning : Unsustainable food production and consumption patterns are threatening our living environment and our lives on earth. There is a need for profound transition in our ways to produce and consume food. Food, its production and consumption is a hot topic currently – as can be seen in media and in several projects run by various institutions. LÄS MER

 3. 3. Granskning av avancerade pyrolysprocesser med lignocellulosa som råvara – tekniska lösningar och marknadsförutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Elisabet Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Fast pyrolysis; slow pyrolysis; pyrolysis oil; commercial process; lignocellulose; Snabb pyrolys; långsam pyrolys; pyrolysolja; kommersiell process; lignocellulosa;

  Sammanfattning : När befolkningsmängden ökar och teknisk och ekonomisk utveckling sker så påverkas även energianvändningen. Detta ställer krav på att energitillförseln är säker, stabil och hållbar. LÄS MER

 4. 4. Participation for Sustainable Urban Freight Transport Systems : A Case Study of Freight Receivers in the City of Gothenburg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hannes Lindkvist; [2017]
  Nyckelord :Sustainable development; urban freight transport; participation; engagement; communication;

  Sammanfattning : This thesis is a case study research that look into the difficulty in engaging freight receivers in initiatives related to urban freight transport. The aim of the paper is to investigate how participatory processes could be formed for more successful outcomes and how the freight receivers could become more engaged in the processes. LÄS MER

 5. 5. Politiska förutsättningar för svensk mjölkproduktion : En analys av rumsliga produktionsmönster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Valdete Mehmeti; [2017]
  Nyckelord :Mjölkbönder; svensk mjölkproduktion; neoliberalism; rumsliga produktionsmönster; symbolvärde;

  Sammanfattning : The Swedish dairy industry has undergone several restructurings over the past year adapting to a new agricultural policy of neoliberal markets. This has resulted in the decline in the number of smaller farms because of major competition with countries producing milk at a cheaper price. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value chain and the.

Din email-adress: