Sökning: "value chain"

Visar resultat 1 - 5 av 681 uppsatser innehållade orden value chain.

 1. 1. VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andrea Roemple; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 15135Nyckelord:Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivningSyfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen avsjälvpublicerade böcker.Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, gatekeeping, puplishing chain, value chain, supply chain, Customer relationship managementMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Kvalitativa samtalsintervjuer med sex författareResultat: Studien visar att bokpublicering värderas högre än nätpublicering. LÄS MER

 2. 2. Industrial Internet of Things; How technology providers capture a competitive edge by analyzing the Business Model Environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Franke; Moa Gustafsson; [2017-09-13]
  Nyckelord :Industrial Internet of Things; Manufacturing; Business Model Environment; External Forces; Business Model Canvas; Innovation; Transformation; Competitiveness;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Sustainable Value Chain Development in the Apparel Industry; Case studies of how Swedish sportswear companies work with sustainability in their value chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elin Harrysson; Freja Larsjörs; [2017-09-13]
  Nyckelord :Sustainability; Value Chains; Sustainable Value Chain Development;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Varför producera ett annat företags varumärke? : En studie om leverantörsorganisationer i konkurrenssituation gentemot sin distributionskanal

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Enman; Sebastian Pers; [2017]
  Nyckelord :Private label; PL; Fast moving consumer goods; Supply chain; Value chain; Supplier; Competitive strategy; national brand; NB; Porter; Egna märkesvaror; EMV; detaljhandel; distributionskedja; värdekedja; leverantör; konkurrensstrategier; leverantörers märkesvaror; LMV; Porter;

  Sammanfattning : Inledning: En distributionskedja fungerar genom att förädla en råvara till färdig produkt genom råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter. I den klassiska distributionskedjan är det i regel leverantörerna som hanterar den slutgiltliga förpackningen och står för det varumärke konsumenten ser i butik. LÄS MER

 5. 5. Home is where the Earth is : exploring the adoption of vernacular architecture in urban housing in India

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Neha Satheesan; [2017]
  Nyckelord :sustainable transition; social practice; urban housing; sustainability science; vernacular architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : India has yet to build 70% of the buildings that will exist in 2030. The housing industry in India has been growing rapidly in an effort to keep up with increasing urbanization, population growth and aspirational consumption. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value chain.

Din email-adress: