Sökning: "value"

Visar resultat 1 - 5 av 10890 uppsatser innehållade ordet value.

 1. 1. ”Hade jag fått önska så hade vi haft rekryterande enheter i alla stadsdelar” - En fallstudie om huruvida en specialiserad rekryteringsenhet kan vara värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lotta Viggedal; Linnéa Abrahamsson; [2017-03-02]
  Nyckelord :Competency-based recruitment; value creation; social support; HR transformation;

  Sammanfattning : The study aims to identify if a support unit with recruitment specialists can contribute to more value creation. By examining the specialized support units process, organization, and how managers perceive their support we can identify if and how the unit contributes to the value creation of the district's operations. LÄS MER

 2. 2. The financial crisis of 2007-2008 and the increasing demand for sustainability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Svedberg; Julius Fogelström Sundström; [2017-03-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problematization: Åkesson (2008) studied the non-regulated part of the annual report in 16 large-cap firms listed on NASDAQ Stockholm during the years 1965-2004, in order to describe and explain, in general, the development of financial – and non-financial measurements and goals. We partially continued this study, by examining mostly the same firms, but during the time-period 2007-2015, and instead of focusing on all possible explanations for the development of financial – and non-financial measurement and goals, we chose to partially study the adoption of IFRS, the financial crisis of 2007-2008 and the increased demand for sustainability´s possible influence on the measurements and goals. LÄS MER

 3. 3. Employer Branding genom förmåner - en kvantitativ studie om vad som tilltalar olika generationer av tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lovisa Lindeberg; Maja Vikman; [2017-03-02]
  Nyckelord :Human resources; Generations; Benefits; Employer Branding;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe and explain how white-collar employees perceive benefits and their importance within the area Employer Branding. The purpose is also to explore whether there are any differences in how people of different generations perceive benefits. LÄS MER

 4. 4. HR-TRANSFORMATIONENS PRAKTIK - En kvalitativ studie om transaktionellt och transformativt HR-arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pehr Lindquist; [2017-02-28]
  Nyckelord :HR transformation; transactional HR; transformational HR; strategic; value adding;

  Sammanfattning : Just over a decade ago many organizations in Sweden began to apply the concept of HRtransformation. The reasons and the underlying incentive why these organizations started withHR transformation vary. One argument is HR departments’ need for development andmodernization. LÄS MER

 5. 5. Att ge stöd till konsulter på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Stephens; Felicia Fischerström; [2017-02-28]
  Nyckelord :Human Resources; consultant; line manager; social support;

  Sammanfattning : Purpose: The overall aim of this study is to obtain more knowledge about Human Resources(HR) work in supporting line managers and employees in the increasingly expandingconsulting industry. The study aims to identify which support outsourced consultants mainlyvalue from their employer in a specific consulting company, which is then compared to theconsultant managers' perception of their work in providing consultants with support. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value.

Din email-adress: