Sökning: "value"

Visar resultat 1 - 5 av 10709 uppsatser innehållade ordet value.

 1. 1. TEACHER JOB SATISFACTION IN PRIMARY SCHOOLS The relation to work environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Dorozynska; [2017-01-20]
  Nyckelord :primary school; teachers; Sweden; job satisfaction; environment;

  Sammanfattning : Aim: Teachers contribute to students’ success and school development to a greatextent. Since there is in Sweden—as in other countries—a teacher shortage, itseems important to find ways to value the profession and keep it attractive.Research into factors that affect job satisfaction can be very useful for schoolleaders and teachers. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesvärdering -En fallstudie om hur företag praktiskt värderas varumärken vid förvärv och nedskrivning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Kristin Lindgren; Anna Törnroos; [2017-01-17]
  Nyckelord :Varumärken; IAS 36; IAS 38; Impairment; Intangible assets; Fair value accounting; Goodwill; Earnings Management;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sedan införandet av IFRS år 2005 ska företag årligen genomföranedskrivningsprövningar av varumärken med obestämbar nyttjandeperiod istället för att somtidigare, göra årliga linjära avskrivningar. Dessa nedskrivningsprövningar kräver attföretagen gör en mängd subjektiva antaganden inom ramen för IAS 36 vilket i slutändenpåverkar huruvida nedskrivning ska ske eller ej. LÄS MER

 3. 3. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 4. 4. Millennials & Cross-cultural leadership

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Veronica Hörnby Liljeblad; [2017]
  Nyckelord :Millennial generation; Cross-Cultural leadership; GLOBE; Baby Boomer; Generation X;

  Sammanfattning : As globalization and technological development have become increasingly influential in the last decade a new type of pressure on leaders around the world has emerged that entails a need for Cross-cultural leadership abilities. Being engulfed in these developments has arguably influenced the new generation of leaders Millennials, to cope with these complexities better than previous generations. LÄS MER

 5. 5. What drives the value of art? - A quantitative study on the Swedish market for paintings

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Raza; Dennis Kundu; [2017]
  Nyckelord :Hedonic price index; returns; market for paintings; valuation;

  Sammanfattning : In 1989, Swedish writer Olof Lagercrantz sold "Fyrtornet II" by August Strindberg for 15.6 MSEK, a painting he had bought 11 years earlier for 70,000 SEK. This story is reminiscent of the public perception of the market for paintings, namely that art and high quality paintings in particular, are good investments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value.

Din email-adress: