Sökning: "value"

Visar resultat 1 - 5 av 12192 uppsatser innehållade ordet value.

 1. 1. Vad är en konflikt för dig? - En kvalitativ intervjustudie om elevers upplevelser av konflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Joakim Itkes Sznap; [2017-11-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Nonviolente communication; Styrdokument; Intervjuer;

  Sammanfattning : This thesis attempts to illustrate how students experience conflicts. By connecting student experiences to the school’s social agenda, the importance of conflict management at the schools was highlighted. Subsequent student interviews enabled mapping of student strategies for dealing with, and understanding conflicts. LÄS MER

 2. 2. Putin: Post Crimea, Pre Election. A Content Analysis of Vladimir Putin’s Many Faces in Swedish and Finnish Press during 2016.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Fanny Alice Thalén; [2017-11-21]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; Svenska Dagbladet; SvD; Hufvudstadsbladet; HBL; Vladimir Putin; Ryssland; Framing theory; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how Svenska Dagbladet and Hufvudstadsbladet framed Russia’s president Vladimir Putin during 2016 using framing theory. The study showed that the dominating overall frame was game framing in bothpublications. Putin, when mentioned, was often a side character. LÄS MER

 3. 3. Data in European Competition Law. Innovation, consumer welfare, and politics in European merger control.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Stålholm Holmqvist; [2017-11-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis deals with the role of data in European competition law. By examining the role of data in mergers and acquisitions where the suspected rationale of the buying company is to decrease the competition it is facing, this thesis takes a speculative idea and turns it into a testable hypothesis: “is competition law equipped to handle the role of data in today’s economy?” The research focuses on defining a product market for data, what constitutes market power in that market, and how a competitive assessment in a merger review may be influenced by considering to role of data in the deal at hand. LÄS MER

 4. 4. Mångfald i en monokulturell kontext: hur förhåller sig lärare till det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Nordin; [2017-11-08]
  Nyckelord :“Multicultural”; “Primary school”; “School”; “Diversity”; “Attitudes”; “Teachers attitudes”; “Immigrant”; “Monocultural classroom;

  Sammanfattning : Research on multiculturalism in homogenic schools appears to be a poorly codified phenomenon in the literature, hence the reason that founded the idea to dig deeper into the subject and to further challenge this research. Moreover, this empirical study aims to examine how middle school teachers are dealing with multiculturality in the school where the majority of the students are constituted by ethical Swedish pupils. LÄS MER

 5. 5. Automation and Digital Transformation The ways that automation solutions can support digital transformation within ICT companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Tanja Balic; Hossein Ebrahimi; [2017-10-30]
  Nyckelord :Digital transformation; Digital transformation domains; Automation; Innovation process; Innovation strategy;

  Sammanfattning : Digital transformation är ett stort steg för alla företag. För att överleva i en hårdkonkurrensutsatt marknad där ny teknologi dyker upp hela tiden, tvingas företagen attanpassa sig snabbt till förändringar. Åt andra sidan är det inte lätt att byta processer, särskilti de stora företagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet value.

Din email-adress: