Sökning: "varför uppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden varför uppföljning.

 1. 1. Patientundervisning vid svårläkta sår - en bytande faktor för egenvården : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jessica Båth; Anna Roos; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Patientundervisning; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterskans professionella ansvar; Svårläkta sår;

  Sammanfattning : Bakgrund  Svårläkta sår är något som drabbar cirka en procent av Sveriges befolkning och påverkar hela livssituationen. Sårläkningen påverkas av många olika faktorer, och för att gynna sårläkningen kan patienter undervisas om egenvårdsåtgärder. Omvårdnaden vid svårläkta sår ska vara evidensbaserad. LÄS MER

 2. 2. Nyförlösta mödrars erfarenheter av att få eftervård på den neonatalavdelning där deras sjuka nyfödda barn vårdas : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Birgitta Berglund; Kerstin Jansson; [2018]
  Nyckelord :Mödrar; Eftervård; Erfarenhet; Neonatal;

  Sammanfattning : Målet för eftervården är att den nyblivna modern skall få vara tillsammans med sitt sjuka nyfödda barn och utifrån behov få stöd, råd och omvårdnad av barnmorskan. När det uppstår ett avancerat vårdbehov hos barnet efter förlossningen separeras i dag modern och barnet på de flesta sjukhus i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Nu får hönorna mat för det blev över : inkluderande pedagogik för ekologisk hållbar utveckling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nina Nilsson; Rebecca Sperling; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; handlingskompetenta barnet; inkludering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Detta är en kvalitativ studie om det handlings kompetenta barnet inom ekologisk hållbar utveckling. Detta för att ekologisk hållbarhet är väldigt aktuellt i dagens samhälle på grund av att vi överkonsumerar jordens resurser. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning i den offentliga sektorn : En uppsats om kvalitetsmätning i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Andersson; Sofia Hansson; [2018]
  Nyckelord :prestationsmätning; kvalitet; kvalitetsmätning; utvärdering; uppföljning; offentlig sektor; NPM;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to describe how quality-work is conducted in the public sector and whether the structure of the performance measurement gives a fair picture of the quality. In addition, investigate whether the measurement itself can affect the quality of the work an organization perform. LÄS MER

 5. 5. När livet plötsligt förändras : Upplevelser efter att ha överlevt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Danielsson; Emmie Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 rapporterades att 5312 individer drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus där hjärt-lungräddning påbörjats. På sjukhus startades hjärt-lungräddning på 2622 individer som drabbats av hjärtstopp. Totalt räddades livet på 1317 individer av dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet varför uppföljning.

Din email-adress: