Sökning: "varumärke kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden varumärke kultur.

 1. 1. Järfällas kulturarv - en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Miguel Antunes; Sanna Michelle Karlsson; [2016-03-24]
  Nyckelord :sociala medier; Järfälla; digital kommunikation; Kulturarv; historia; Svenska kyrkan; konfirmander;

  Sammanfattning : Titel Järfällas Kulturarv - en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier.Författare Miguel Antunes, Sanna Michelle KarlssonKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå GrundnivåTermin Höstterminen 2015Uppdragsgivare Svenska kyrkan i Järfälla, Jiang MillingtonHandledare Nicklas HåkanssonKursansvarig Malin SveningssonExaminator Gabriella SandstigAntal sidor 41 sidor, inklusive bilagorAntal ord 13 022 ordSyfte Att undersöka vad konfirmander i Järfälla kommun har för uppfattning om det kyrkliga kulturarvet i Järfälla samt hur församlingen kan tillgängliggörakulturarvet genom digital kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Den ideella identiteten : En kvalitativ studie över den ideella organisationen Erikshjälpens varumärkesidentitet och varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Karlsson; Emelie Okfors; [2016]
  Nyckelord :Erikshjälpen; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkesprisma; varumärkespersonlighet; ideell organisation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att varumärkesbyggande är viktigt hos kommersiella organisationer för att sticka ut framför konkurrenter, det finns dock begränsad forskning om varumärkesbyggande i ideella organisationer i Sverige. Det är viktigt att varumärkesidentiteten; hur företaget vill bli uppfattade, överensstämmer med varumärkesimagen; konsumentens uppfattning, då det skapar konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar : Employer Branding med fokus på personalens hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Roos; Anita Cedergren; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding; Hälsa; Stolthet; Organisation; Kultur; Förmåner; Friskvård; Personalvård; Generationsskifte; Arbetstagare; Arbetsgivare; Ledarskap; Engagemang; Struktur; Varumärke;

  Sammanfattning : Arbetslivet ställer idag större krav på arbetsgivare och arbetstagare, och en dålighälsa hos anställda inom organisationer är ett stort samt dyrt samhällsproblem.Samtidigt har företag svårt att attrahera ny arbetskraft och behålla sina anställda. LÄS MER

 4. 4. "Något för alla" : En kvalitativ studie om stadsfestivalens påverkan på stadens varumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofia Favaro; Thea Rosengren; Emelie Sjöberg; [2016]
  Nyckelord :City branding; events; culture; city festivals; branding; City branding; evenemang; kultur; stadsfestival; varumärke;

  Sammanfattning : The intention of this study is to get a deeper understanding of the phenomenon city festivals and their impact on a city’s brand. As a result of our intention we have formed the following purpose; describe and analyse in what ways a city festival can promote and develop the city’s brand. LÄS MER

 5. 5. Sala Silvergruva - Från industri till upplevelse : Från industri till upplevelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Nilsson Engberg; Jonas Gaute; [2016]
  Nyckelord :Tourism; Brand; Symbolic Value; Culture; Mines; Industry; Experience; Turism; Varumärke; Symbolvärde; Kultur; Gruvor; Industri; Upplevelse;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this essay is to study the effects of when an industry develops from production to become an experience for visitors, this interest comes from previous theoretical studies of the concept experiencescapes. This has been done by a qualitative method which involves both interviews and a content analysis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet varumärke kultur.

Din email-adress: