Sökning: "varumärke kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden varumärke kultur.

 1. 1. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 2. 2. Äta, sova, streama. : En fallstudie om Spotify och kulturella processer i vardagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Olle Rydell Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Brand culture; konsumentkultur; konsumtion; konsumtionsbeteende; kultur; Spotify.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Den här uppsatsen är en fallstudie som tar avstamp i konsumentkultur, brand culture och som med hjälp av narrativ söker förklara om och i så fall hur kulturella processer skapar mening för konsumenter av Spotify. Trots uppsatsens fokus på konsumentens kulturella processer och erfarenheter säger undersökningen något om hur Spotify som varumärke kommuniceras till sina konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Autenticitetens regler : En studie om konstruktionen av trender och hur de påverkar företags varumärken i en viktlös ekonomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Bergström Björn; Lars Tallberg; [2017]
  Nyckelord :Trender; Corporate branding; Autenticitet; Varumärken; Socialt kapital; Kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Företag försöker idag på kreativa och diskreta sätt möta oss på våra egna arenor. Detta är i sig inget nytt fenomen – produktplaceringar i film och TV var länge vanligt förekommande, men har minskat kraftigt under senare år. LÄS MER

 4. 4. Järfällas kulturarv - en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Miguel Antunes; Sanna Michelle Karlsson; [2016-03-24]
  Nyckelord :sociala medier; Järfälla; digital kommunikation; Kulturarv; historia; Svenska kyrkan; konfirmander;

  Sammanfattning : Titel Järfällas Kulturarv - en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier.Författare Miguel Antunes, Sanna Michelle KarlssonKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå GrundnivåTermin Höstterminen 2015Uppdragsgivare Svenska kyrkan i Järfälla, Jiang MillingtonHandledare Nicklas HåkanssonKursansvarig Malin SveningssonExaminator Gabriella SandstigAntal sidor 41 sidor, inklusive bilagorAntal ord 13 022 ordSyfte Att undersöka vad konfirmander i Järfälla kommun har för uppfattning om det kyrkliga kulturarvet i Järfälla samt hur församlingen kan tillgängliggörakulturarvet genom digital kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Den ideella identiteten : En kvalitativ studie över den ideella organisationen Erikshjälpens varumärkesidentitet och varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Karlsson; Emelie Okfors; [2016]
  Nyckelord :Erikshjälpen; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkesprisma; varumärkespersonlighet; ideell organisation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att varumärkesbyggande är viktigt hos kommersiella organisationer för att sticka ut framför konkurrenter, det finns dock begränsad forskning om varumärkesbyggande i ideella organisationer i Sverige. Det är viktigt att varumärkesidentiteten; hur företaget vill bli uppfattade, överensstämmer med varumärkesimagen; konsumentens uppfattning, då det skapar konkurrensfördelar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet varumärke kultur.

Din email-adress: