Sökning: "verksamhetsövergång"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet verksamhetsövergång.

 1. 1. Uppsägningar inför en verksamhetsövergång: en rättsvetenskaplig analys av uppsägningsförbudets omfattning och räckvidd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Selemba; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Civilrätt; EU-rätt; Uppsägning; Verksamhetsövergång; Uppsägningsförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med en verksamhetsövergång aktualiseras överlåtelsedirektivet, vilket syftar till att skydda arbetstagarens anställning och de anställningsförmåner som är knutna till den verksamhet han eller hon arbetar i – oavsett vilken arbetsgivare som driver den. I svensk rätt har överlåtelsedirektivet inkorporerats i LAS och MBL. LÄS MER

 2. 2. Kollektivavtal vid verksamhetsövergångar - Fallet Almega mot Unionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Samuel Kvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; Almega mot Unionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen ämnar jag undersöka hur kollektivavtal tillämpas vid verksamhetsövergångar. Hur denna tillämpning görs är till stor del baserad på vem av överlåtaren och förvärvaren som har kollektivavtal och, om båda har kollektivavtal, huruvida man är bundna av samma eller olika kollektivavtal. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande företagsöverlåtelser – lagstiftning som del av de överförda rättigheterna och skyldigheterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rikard Kajland; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; verksamhetsövergång; förtagsöverlåtelse; transfer of undertakings; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Överlåtelsedirektivet uttrycker att överlåtarens rättigheter och skyldigheter visavi de arbetstagaren som går över till förvärvaren ska övergå automatiskt och omedelbart. Det är inte tydligt huruvida detta inkluderar de rättigheter och skyldigheter som följer av nationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Distribuerat ledarskap inom vård och omsorg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ekwall Rickard; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Distribuerat ledarskap; Organisationsförändring; Vård och omsorg; Verksamhetsövergång;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgssektorn är omorganisationer komplexa och kan ha stor inverkan på individers livssituation. Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskap är viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet verksamhetsövergång.

Din email-adress: