Sökning: "verksamhetsövergång"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet verksamhetsövergång.

 1. 1. Kollektivavtal vid verksamhetsövergångar - Fallet Almega mot Unionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Samuel Kvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; Almega mot Unionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen ämnar jag undersöka hur kollektivavtal tillämpas vid verksamhetsövergångar. Hur denna tillämpning görs är till stor del baserad på vem av överlåtaren och förvärvaren som har kollektivavtal och, om båda har kollektivavtal, huruvida man är bundna av samma eller olika kollektivavtal. LÄS MER

 2. 2. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Distribuerat ledarskap inom vård och omsorg

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ekwall Rickard; [2017]
  Nyckelord :Ledarskap; Distribuerat ledarskap; Organisationsförändring; Vård och omsorg; Verksamhetsövergång;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgssektorn är omorganisationer komplexa och kan ha stor inverkan på individers livssituation. Tidigare forskning har visat att ett Distribuerat ledarskap är viktigt i denna typ av organisationsförändringar, där ledarskapet ses som en gemensam insats vilket reducerar beroendet av den enskilde ledaren. LÄS MER

 4. 4. Skyddas anställningen vid en entreprenadupphandling? - Sociala krav vid en offentlig upphandling och regler om verksamhetsövergång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Robin Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Verksamhetsövergång; överlåtelseregleringen; överlåtelsedirektivet; offentlig sektor; offentlig upphandling; upphandlingsregleringen; upphandlingsdirektivet; Business and Economics;

  Sammanfattning : När en offentlig verksamhet avser att genomföra en upphandling av en entreprenad den tidigare drivit i egen regi eller haft ute hos annan leverantör kan den önska att de tidigare anställda ska övergå till den nya entreprenören. För att skydda anställningarna i sådana situationer har överlåtelseregleringen utarbetats. LÄS MER

 5. 5. Övergång av verksamhet - Vad händer med kollektivavtalade anställningsvillkor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Kollektivavtalade anställningsvillkor; kollektivavtalstolkning; förlängd uppsägningstid; verksamhetsöverlåtelse verksamhetsövergång; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka, från en rättsdogmatisk metod, vad som händer med kollektivavtalade anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång. Hur kollektivavtalade villkor tillämpas efter en verksamhetsövergång beror på hur kollektivavtalssituationen ser ut för överlåtaren och förvärvaren vid verksamhetsövergången, om båda eller en av parterna har kollektivavtal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet verksamhetsövergång.

Din email-adress: