Sökning: "verktyg i slöjden"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden verktyg i slöjden.

 1. 1. Den digitala slöjden

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Eva Söderberg; [2016-09-29]
  Nyckelord :Slöjd; makerkultur; makerspace; processinriktat arbetssätt;

  Sammanfattning : There is an idea of what the aim of sloyd is in obligatory school and how it functions with how education is working towards a greater degree of digitalization. Programming is what is primarily highlighted as a digital counterpart to sloyd, which is often regarded as old-fashioned. LÄS MER

 2. 2. Digital undervisning i textilslöjden : -en undersökning av digitala hjälpmedel och nätbaserad kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Anna Fjällborg; [2014]
  Nyckelord :Informations- och kommunikationsteknik; Flipped classroom; lärplattformar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare kan utveckla sin undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel och ta del av andra lärares erfarenheter med att arbeta med sådana hjälpmedel i slöjd, hem- och konsumentkunskap. Frågorna var; hur bidrar digitala hjälpmedel till att förbättra undervisningen i slöjden; Vilka för- och nackdelar upplever lärare av att arbeta med digitala verktyg; Hur väljer estetiska ämneslärare att kommunicera via nätbaserade kommunikationstjänster och vilka positiva, negativa konsekvenser har det kommunikationsvalet fört med sig? Tre olika metoder har använts för att samla in data till studien, deltagande observationer på en grundskola, aktioner för att designa undervisningen med digitala verktyg och intervjuer med lärare inom estetämnen. LÄS MER

 3. 3. IKT-pedagogik i slöjden : En studie om informations- och kommunikationsteknik i textilslöjden utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Mirjam Hedkvist; [2013]
  Nyckelord :digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; en-till-en; TPACK;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att, utifrån ett lärarperspektiv, bidra till ökad kunskap om hur IKT används i textilslöjden och hur förutsättningarna för detta ser ut. Avsikten var främst att ta reda på hur lärare använder sig av de resurser som finns på skolorna och i sina klassrum men även vad de skulle önskat att de hade tillgång till. LÄS MER

 4. 4. Slöjd, ett hantverksämne? – En kvalitativ analys av slöjdens kursplaner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pär Odén; [2011]
  Nyckelord :Hantverk; slöjd; kursplansanalys; hantverkskunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna uppsats var att undersöka den svenska skolslöjden ur ett hantverksperspektiv. Detta genom attkvalitativt analysera kursplaner i ämnet. LÄS MER

 5. 5. Svensk, Finsk, Norsk och Dansk slöjd : en komporativ studie av kursplaner i ämnet slöjd

  M1-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitet/Umeå School of Education (USE)Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Staffan Winberg; [2010]
  Nyckelord :Slöjd; jämförelser; kursplaner; komparativ metod;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om jämförelser i slöjdämnet med fokus på trä- och metall i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Jämförelser har gjorts mellan kursplanerna i ämnet slöjd för elever på grundskolenivå, 7 - 15 år samt den svenska motsvarigheten till Trä och metallslöjd i de respektive länderna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet verktyg i slöjden.

Din email-adress: