Sökning: "vetenskapliga artiklar förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden vetenskapliga artiklar förskolan.

 1. 1. "Är det ens någon skillnad?" : Tema och projekt i förskolan och barns inflytande över arbetssätten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Evelina Jakobsson; Jennifer Olsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; arbetssätt; tema; projekt; barns inflytande;

  Sammanfattning : I förskolan används olika arbetssätt som gynnar barns lärande och skapar trygga individer. Två arbetssätt som vi har erfarit under våra VFU-tillfällen (verksamhetsförlagd utbildning) är tema och projekt. Tema är flera aktiviteter med en röd tråd och projekt är målinriktade aktiviteter skapade utifrån barns intressen. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i förskolan : En enkätstudie om hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Eriksson; Elin Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Rörelse; Förskola; Förskollärare; Barnskötare; Planerad rörelseaktivitet.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare utför planerade rörelseaktiviteter på förskolan och vad som påverkar att vissa av dessa rörelseaktiviteter inte blir av. I bakgrunden ges en översikt om hur rörelsen i förskolan ser ut, hur förskollärarens förhållningssätt till rörelse är samt rörelsens positiva effekter utifrån vetenskapliga artiklar och för ämnet relevant litteratur. LÄS MER

 3. 3. Lärarstudenters, elever i grundskolans och barn i förskolans kunskaper om biologisk mångfald.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Håkansson; Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; arter; artkunskaper; kunskaper i biologisk mångfald; lärarstudenter; elever i grundskolan; barn i förskolan.;

  Sammanfattning : Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden av etiska skäl och för att människan är beroende av naturen. Bevarandet av den biologiska mångfalden är viktigt för en hållbar utveckling och därför behöver kunskaper om biologisk mångfald tillgodoses människan. LÄS MER

 4. 4. Utomhusmiljö som lärmiljö i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Cecilia Svensson; Nicoleta Popa; [2017]
  Nyckelord :Barns lärande; Förskola; Förskollärare; Utomhusmiljö; Autentiska situationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur utomhusmiljön kan användas för att främja barns lärande i förskolan. Utomhusmiljöer erbjuder barnen tillfälle att upptäcka och utveckla sin inlärning inom olika ämnen. LÄS MER

 5. 5. Hur exponeras barn för ftalater i sin inomhusmiljö på förskolan?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emelie Brevestedt; [2015]
  Nyckelord :Ftalater; exponering; miljö; hälsa; hormonstörande ämne; barn; förskola; kemikalier; leksaksdirektivet; REACH; CLP; miljömål; inomhusmiljö; PVC; kandidatförteckningen;

  Sammanfattning : Ftalater är ett ämne som har till syfte att verka mjukgörande i plast. Ftalater finns i flera material och produkter i vår omgivning t ex i leksaker, elektronik, textilier och i inredningsmaterial. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vetenskapliga artiklar förskolan.

Din email-adress: