Sökning: "vetenskapligt arbetssätt och kommunikation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vetenskapligt arbetssätt och kommunikation.

 1. 1. Överföra matematik till verkligheten : Matematisk modellering för åldrarna 9-13 år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lukas Jönsson; Johannes Wiberg; [2016]
  Nyckelord :Transfer mathematics to reality; Överföra matematik till verkligheten : matematisk modellering : matematiska modeller : problemlösning : modelleringsprocess : matematikundervisning : modellering år 4-6;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i undervisningen undersöks. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapligt arbetssätt genom kriminalteknisk vetenskap : En undersökning av gymnasieelevers kunskapsutveckling under arbete med Kastle-Meyer test

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Björn Olsson; [2015]
  Nyckelord :Vetenskapligt arbetssätt; Kunskapsförmågor; Kastle-Meyer Test;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika förmågor som elever utvecklar under laborativt arbete i kriminalteknisk vetenskap. Undersökningarna i kriminalteknisk vetenskap utgår ifrån samhällsfrågor med ett  naturvetenskapligt innehåll. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse i samspel : hur läsundervisning kan utformas i årskurs F-3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Eriksson; Emma Andersson; [2014]
  Nyckelord :läsförståelse; grundskolans tidigare år; läsförståelsestrategier; samspel;

  Sammanfattning : Undervisning i läsförståelse är i flera avseenden av stor betydelse och forskning har genomförts i syfte att undersöka vad som behöver ingå i undervisning. Syftet med denna litteraturstudie är att utveckla kunskap om hur undervisning kan utformas för att stärka elevers läsförståelse genom samspel och samtal. LÄS MER

 4. 4. Muntlig kommunikation i skolmatematik : En litteraturstudie om vikten av muntlig kommunikation i mellanstadiets matematikundervisning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Martina Almqvist; Isabelle Anttila; [2014]
  Nyckelord :Muntlig kommunikation i matematik; laborativ matematik; utomhusmatematik; matematiskt språk; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; svenska som andraspråk; kommunikationsförmåga; resonemangsförmåga; begreppsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att redogöra för forskning kring muntlig kommunikation i matematik. Studien syftar till att se över vilka arbetssätt elever möter när muntlig kommunikation i matematik är i fokus, samt lärares val av matematiskt språk vid matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Svensk gärningsmannaprofilering - vetenskaplig legitimitet, samarbete och metoder

  C-uppsats,

  Författare :Ragnar Linkros; [2009-05-26]
  Nyckelord :Gärningsmannaprofilering; vetenskaplighet; samarbete; social tillhörighet; identifikation;

  Sammanfattning : Sammanfattande diskussionDenna uppsats har handlat om den svenska GMP-gruppen och frågan om deras GMP-metoder är vetenskapligt utformade och ifall egna tolkningar används av profilerarna i sitt arbete. Den har även behandlat den användbarhet en GMP upplevs ha och hur mycket den tillför en utredning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vetenskapligt arbetssätt och kommunikation.

Din email-adress: