Sökning: "vibrations"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet vibrations.

 1. 1. Experimental Investigation of Added Mass and Damping on a Model Kaplan Turbine for Rotor Dynamic Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Timmy Nyman; [2018]
  Nyckelord :Added mass; added damping; rotor dynamics; kaplan turbine; vibrations; fluid dynamics;

  Sammanfattning : The concept of added hydrodynamic properties such as added mass is of importance in modern hydropower development, mainly for rotor dynamic calculations. Added mass could result in reduced natural frequencies and altered mode compared to existing simulation models. LÄS MER

 2. 2. A micro-CT investigation of density changes in pressboard due to compression

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Johan Stjärnesund; [2018]
  Nyckelord :Micro computed tomography; μCT; pressboard; density; densification;

  Sammanfattning : Pressboard, a high-density cellulose-based product, is used both as load bearing structures and dielectric insulation in oil-filled power transformers. During transformer operation, mechanical forces and vibrations are applied on the material. LÄS MER

 3. 3. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Daniel Kostet; [2018]
  Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

  Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER

 4. 4. Dynamisk dimensionering av hög träbyggnad med horisontalstabiliserande kärna av KL-trä och prefabricerade volymelement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Albin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Apartment; wood; module; cross-laminated; wind load; wind; dynamic response; construction; vibration; sway; Flerbostadshus; trä; modul; korslimmat; vindlast; dynamisk respons; konstruktion; svängningar; vibrationer;

  Sammanfattning : Efterfrågan på höga byggnader ökar i städerna och eftersom hållbarhet är ett viktigt ämne i samhället har intresset för och användandet av trä i höga byggnader ökat de senaste åren. Träbyggnaders flexibilitet och låga vikt gör att svängningar orsakade av horisontella dynamiska vindlaster i bruksgränstillståndet kan uppfattas som störande av personer som vistas i byggnaden och därav bli styrande för dimensioneringen av byggnaden. LÄS MER

 5. 5. Analytical and Numerical Study of a Passive Self-Tuning Resonator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Mekanik

  Författare :Majeed al Tmizi; [2018]
  Nyckelord :Energy harvesting; mechanical vibrations; passive self-tuning; beam resonators; string resonators; sliding proof-mass; MEMS; actuators; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Energy harvesting, from ambient vibrations, can be a very effective method for solving the problem with powering electronics were the need for constant power or regular battery replacements is a trouble or an inconvenience. But, since all energy harvesters, using mechanical vibrations, need to operate in resonance in order to generate maximal electrical output, and ambient vibrations usually do not have a constant vibration frequency, this results in the need for efficient self-tuning systems. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vibrations.

Din email-adress: