Sökning: "vidare forskning myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden vidare forskning myndighet.

 1. 1. Motivationsprogram i myndigheter -Ett exempel från Arbetsförmedlingen i Göteborg och Skövde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peyam Abdali; Philip Gunnarsson; [2017-06-29]
  Nyckelord :Motivationsprogram; motivation; myndighet; självbestämmande.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I syfte att motivera medarbetare utvecklas motivationsprogram, detta för att sammanfoga individens intressen med organisationens. Under senare år har den offentliga sektorn till större del använt sig av prestationsbaserade belöningssystem, ett exempel på detta är individuell lönesättning (Homberg & Heine 2014). LÄS MER

 2. 2. Klart språk? En textanalys av klarspråk i slumpmässigt utvalda tjänsteutlåtanden 1 oktober 2016–1 april 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Amanda Rosdahl; [2017-06-21]
  Nyckelord :klarspråk; textanalys; tjänsteutlåtande; myndighetsspråk;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Rudolf Rydstedt.... LÄS MER

 3. 3. Flexibelt lärande : En kvalitativ studie om flexibelt lärande i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Maja Fredriksson; Gustav Sundström; [2017]
  Nyckelord :Flexible learning; learning environments; skills development; tacit knowledge; e-learning; internship; simulator-based education; learning styles; reflection; Flexibelt lärande; lärmiljöer; kompetensutveckling; tyst kunskap; e-learning; praktik; simulatorbaserad utbildning; lärstilar; reflektion;

  Sammanfattning : Denna studie har sin grund i ett uppdrag från Trafikverket med avsikt att förbättra kompetensutvecklingen inom organisationen. Idag bygger grundutbildningen för operativa tjänster på traditionella teorier kring lärande. LÄS MER

 4. 4. Belöningssystem i kunskapsintensiv myndighet –En fallstudie av Kronofogdemyndigheten i Borås

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eriksson; Evelinn Jonsson; [2016-06-08]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; statlig myndighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Styrning i offentlig sektor är ett debatterat ämne, där diskussionen om New Public Management har inneburit att myndighetsstyrning blir mer influerat av styrning i privat verksamhet. En sådan styrning blir mer påverkad av medarbetares uppfattning, och det blir av den anledningen extra viktigt för myndigheter att vid användande av belöningssystem som styrverktyg dels ta hänsyn till uppfattningen, men också att ta hänsyn till de begränsningar och möjligheter till motivation som förekommer i den organisationsform som verksamheten har. LÄS MER

 5. 5. Att stanna eller gå? : En dokumentstudie av en statlig myndighet med fokus på frivillig personalomsättning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Johnsson; Elise Lönn Johansson; [2016]
  Nyckelord :Psykologi; Personalomsättning; Funktionell; Dysfunktionell; Avslutningssamtal;

  Sammanfattning : Studien som genomförts var en dokumentstudie med syfte att undersöka vilka faktorer som är styrande för de anställdas val att lämna organisationen samt vilka faktorer som leder mot funktionell respektive dysfunktionell personalomsättning. Insamlad data bestod av dokument med 69 avslutningssamtal från en statlig myndighet som ägt rum mellan år 2011 och 2015. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vidare forskning myndighet.

Din email-adress: