Sökning: "video surveillance"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden video surveillance.

 1. 1. A dynamic method for rendering overlay on live video : With motion detection and masking using DirectX 11 and HLSL

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Möller; [2018]
  Nyckelord :overlay; rendering; DirectX11; motion maskin; motion detection; HLSL; pixel manipulation;

  Sammanfattning : The digitalization leads to that many physical solutions are replaced by digital once. Especially in the surveillance and security business have humans been replaced by cameras which are monitored from a remote location. LÄS MER

 2. 2. Design of a metal detector

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Ammar Haider; [2018]
  Nyckelord :Antenna; Radar; Frequency;

  Sammanfattning : Electromagnetic wave propagation is a well-known phenomenon in the scientific world and when the first telescope was built method of sensing objects excelled afterwords. Research in optical system and infrared is growing day by day but radar system still dominates the world in object sensing. LÄS MER

 3. 3. Visualization of object detection data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Anna Lissborg; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :User-centered design; UCD; none interactive; graphical visualization; video surveillance; object detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As a part of the innovation and growth within the Axis, object detection with new technology is explored. The car industry is lowering the costs on RAdio Detection And Ranging (RADAR) chipsets, making them a viable hardware to incorporate within a surveillance camera device. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid barnmisshandel via sjukvårdsinsatser : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emmy Ekblad; Miriam Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Nursing; Child abuse; Münchausen syndrome by proxy; Healthcare.; Omvårdnad; barnmisshandel; Münchausen syndrome by proxy; sjukvården.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel via sjukvårdsinsatser innebär att en vuxen vårdnadshavare framkallar, hittar på eller beskriver symtom som barnet inte har. Syfte: Att undersöka vilka förutsättningar som finns inom vården för att barnet ska få den bästa omvårdnaden i fall där förälder/vårdnadshavare utsätter barnet för barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. LÄS MER

 5. 5. Finding Field of View Overlap by Motion Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Fredrik Sydvart; Hampus Altvall; [2017]
  Nyckelord :surveillance network; network cameras; shared field of view; camera overlap; motion detection; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Network cameras has in the recent years become more powerful. Each camera is independent and has its own surveillance task. It is reasonable that network cameras in the future should cooperate together to increase surveillance effectiveness. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet video surveillance.

Din email-adress: