Sökning: "video surveillance"

Visar resultat 11 - 15 av 69 uppsatser innehållade orden video surveillance.

 1. 11. Reducing False Triggers In Surveillance Systems Using Sensor Fusion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Madeleine Boström; Tobias Claesson; [2017]
  Nyckelord :Sensor fusion; Information fusion; Radar; Video; Motion detection; Surveillance system; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Sensor fusion has been widely adopted in the last couple of years, especially in the automobile industry. Their main goal is to gain a more robust system and increase security by e.g. predicting and preventing collisions. LÄS MER

 2. 12. Visual Tracking with Deformable Continuous Convolution Operators

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Joakim Johnander; [2017]
  Nyckelord :Visual Tracking; Discriminative Correlation Filters; DCF; Deformable Filters; Computer Vision; Filter Optimization;

  Sammanfattning : Visual Object Tracking is the computer vision problem of estimating a target trajectory in a video given only its initial state. A visual tracker often acts as a component in the intelligent vision systems seen in for instance surveillance, autonomous vehicles or robots, and unmanned aerial vehicles. LÄS MER

 3. 13. Recognizing postures and head movements from video sequences

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Olsson; Jacob Knagenhjelm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Video analysis is a fast growing field of study, with applications rangingfrom surveillance systems to face detection. Volvo Group Trucks Technologywishes to apply some of the innovative solutions discovered in recent timesto their own study data to minimize the need of manual video processing. LÄS MER

 4. 14. Reduction of surveillance video playback time using event-based playback : based on object tracking metadata

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Christian Ljungberg; Erik Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Offentlig kontroll i den privata sfären : En rättsfallsanalys av kameraöverkning i anknytning till den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Yasmin Janjoun; [2016]
  Nyckelord :kameraövervakning; personlig integritet; rättsfallsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens innehåll handlar om kameraövervakning i anknytning till den personliga integriteten. En av uppsatsen huvudsyften är att utreda och identifiera gällande rätt kring kameraövervakning genom den rättsdogmatiska metoden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet video surveillance.

Din email-adress: