Sökning: "view of woman"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden view of woman.

 1. 1. Ett omslag trovärdigt nog att köpas : En kvalitativ studie om gestaltningen av mannen och kvinnan på tidningsomslag till modemagasin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Male gaze; Female Gaze; Gender Theory; Ethos; Manlig blick; Kvinnlig blick; Genusteorin; Etos;

  Sammanfattning : Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi måste ta hänsyn till. LÄS MER

 2. 2. Japan och det japanska : En postkolonial- och genusanalys av svenska reseskildringar i det japanska samhället under 1600- och 1700-talet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Filip Papo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyse the Japanese women during the Tokugawa shogunate through Swedish travel narratives and their perspective of the Japanese culture. This will be executed through a qualitative textual analysis with focus on three different categories: Occupation, Appearance and Marriage & family. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och män som transformativa ledare : En kvalitativ studie av delen inspirerande motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tove Hämberg; Josefine Örn; [2017]
  Nyckelord :Transformational leadership; inspirational motivation; service; gender differences; androgynous leadership; Transformativt ledarskap; inspirerande motivation; service; könsskillnader; androgynt ledarskap.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse.Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Existensens könade uttryck : En nyläsning av Simone de Beauvoirs Det andra könet i relation till Judith Butler och Moira Gatens tolkningar av verkets relevans för begreppen kön och genus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emelie Wengse; [2016]
  Nyckelord :Simone de Beauvoir; kön; genus; tvetydighet; fenomenologi; existentialism; existensfenomenologi; Judith Butler; Moira Gatens;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to deepen the philosophical feminist discussion of the concepts sex and gender by doing a new reading of Simone de Beauvoir's The Second Sex. The analysis takes its point of departure from Judith Butler's "Sex and gender in Simone de Beauvoir's Second Sex" (1986) and Moira Gatens' "On Beauvoir and biology: a second look" (2003). LÄS MER

 5. 5. Genus i skönlitteratur : En komparativ analys av Elizabeth Bennet och Bridget Jones ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; Helen Fielding; Bridget Jones Diary; Swedish; didactic; upper secondary school; comparative method; Jane Austen; Helen Fielding; Bridget Jones dagbok; Stolthet och fördom. Elizabeth Bennet; didaktik; svenskämnet; gymnasieskolan; komparativ metod;

  Sammanfattning : This thesis analyses protagonist Elizabeth Bennet in Jane Austen’s book Pride and Prejudice (1813) and protagonist Bridget Jones in Helen Fielding’s book Bridget Jones' Diary (1996) from a gender theory perspective. I use a comparative method to analyse how two themes are portrayed in the books: family and marriage and education and career. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet view of woman.

Din email-adress: