Sökning: "view of woman"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden view of woman.

 1. 1. MAKING HERSTORY : En kritisk analys av dramatiserad kvinnohistoria i visuell media

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Marlene Linder; [2018]
  Nyckelord :discourse analysis; women s history; tv series; emancipation; early 20th century; patriarchy; gender roles; multimodal; critical analysis; the male gaze; visual media; social roles; status set; diskursanalys; kvinnohistoria; tv-serier; kvinnors frigörelse; 1900-tal; patriarkat; könsroller; multimodal; performativitet; narrativ analys; the male gaze; visuell media; sociala roller; Fröken Frimans krig; social status;

  Sammanfattning : The media is not only a source of entertainment, it is also a way to better understand ourselves and a means to shape our identities. The purpose of different types of communication are never neutral, there is always a discourse and an underlying meaning at work. LÄS MER

 2. 2. Ett ohederligt äktenskap? : En kvalitativ studie om hur troende muslimska män i Sverige upplever muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Ana Maria Valovirta; Mostafa Geha; [2018]
  Nyckelord :Mixed marriage; Islam; culture; masculinities; Muslim women; Blandäktenskap; islam; kultur; maskuliniteter; muslimska kvinnor; kollektivet;

  Sammanfattning : Blandäktenskap inom islam definieras som att gifta sig utanför tron och skiljer mellan män samt kvinnor. Män är tillåtna att gifta sig med en kvinna från de Abrahamitiska religionerna (Judisk/Kristen). Kvinnor däremot får enbart ingå äktenskap med en muslimsk man. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet för alla? - En fallstudie av jämställdhetsarbetet i Malmö stad utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valbone Mehmeti; [2018]
  Nyckelord :equality; gender mainstreaming; intersectionality; discrimination; gender; anti-oppressive approach;

  Sammanfattning : This is a case study on the gender mainstreaming work that has been done in the youth club of Västra Hamnen in the municipality of Malmö. I chose to focus on the activities in this specific youth club since it’s described as one of the more successful ones in the field of gender equality. LÄS MER

 4. 4. The Woman Was Raped - A Critical Discourse Analysis of Swedish News Media Coverage of Rape and Sexual Assault

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :sexual crime; rape; discourse on sexuality; critical discourse analysis; gender constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Departing from the question of how linguistic representations of sexual crime are connected to social practices around sexuality, this discourse analysis looks into 30 news articles on sexual crime to identify discourses around male and female sexuality. As most sexual crimes are committed by men and against women, the analysis focuses on connecting discursive descriptions of men and women in relation to sexual crime, to power relations between men and women in society. LÄS MER

 5. 5. Folkdomstolen på sociala medier - Rättsliga konsekvenser av utpekanden av sexualbrottslingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ingrid Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 spreds hashtaggen #metoo som en lavin på sociala medier. Upprinnelsen till hashtaggen var ett utpekande av en filmproducent som avslöjades ha utsatt flertalet kvinnor inom den amerikanska filmbranschen för sexuella övergrepp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet view of woman.

Din email-adress: