Sökning: "view of woman"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden view of woman.

 1. 1. Kvinnor och män som transformativa ledare : En kvalitativ studie av delen inspirerande motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tove Hämberg; Josefine Örn; [2017]
  Nyckelord :Transformational leadership; inspirational motivation; service; gender differences; androgynous leadership; Transformativt ledarskap; inspirerande motivation; service; könsskillnader; androgynt ledarskap.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ur anställdas perspektiv få en ökad förståelse för hur kvinnor och män som transformativa ledare använder inspirerande motivation, för att sedan kunna undersöka om könet på ledaren är av betydelse.Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Existensens könade uttryck : En nyläsning av Simone de Beauvoirs Det andra könet i relation till Judith Butler och Moira Gatens tolkningar av verkets relevans för begreppen kön och genus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Emelie Wengse; [2016]
  Nyckelord :Simone de Beauvoir; kön; genus; tvetydighet; fenomenologi; existentialism; existensfenomenologi; Judith Butler; Moira Gatens;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to deepen the philosophical feminist discussion of the concepts sex and gender by doing a new reading of Simone de Beauvoir's The Second Sex. The analysis takes its point of departure from Judith Butler's "Sex and gender in Simone de Beauvoir's Second Sex" (1986) and Moira Gatens' "On Beauvoir and biology: a second look" (2003). LÄS MER

 3. 3. Genus i skönlitteratur : En komparativ analys av Elizabeth Bennet och Bridget Jones ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; Helen Fielding; Bridget Jones Diary; Swedish; didactic; upper secondary school; comparative method; Jane Austen; Helen Fielding; Bridget Jones dagbok; Stolthet och fördom. Elizabeth Bennet; didaktik; svenskämnet; gymnasieskolan; komparativ metod;

  Sammanfattning : This thesis analyses protagonist Elizabeth Bennet in Jane Austen’s book Pride and Prejudice (1813) and protagonist Bridget Jones in Helen Fielding’s book Bridget Jones' Diary (1996) from a gender theory perspective. I use a comparative method to analyse how two themes are portrayed in the books: family and marriage and education and career. LÄS MER

 4. 4. Skapandet av en världsbild - En kvalitativ studie om genus i uttalat genusmedveten barnlitteratur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Feif; Linnéa Kronqvist; [2016]
  Nyckelord :children’s picture books; gender; gender conscious; gender stereotypes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Sandra Feif and Linnéa KronqvistTitle: Shaping a Worldview - A Qualitative Study of Gender in Pronounced Gender Conscious Children’s LiteratureSupervisor: Marta Kolankiewicz Assessor: Malin ArvidsonThe aim of this study was to understand how gender and belonging norms are constructed in Swedish children’s literature that is pronounced gender conscious. To examine this, we also studied if there were any representations that challenged the gender binary between man and woman. LÄS MER

 5. 5. Den svenska abortdebatten : En textanalytisk studie av nationalistiska influenser i riksdagsdebatten om abort

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nyström; [2016]
  Nyckelord :Abort; Diskursanalys; Problem-orsak-lösning; Abortdebatt; Nationalism; Sverigedemokraterna; Samvetsfrihet; Textanalys;

  Sammanfattning : Recent debate on abortions in Swedish media has been focused on the question of freedom of conscience for the medical staff in abortion care, and in that way shifted the abortion debate from focusing on women as center of the debate, to focusing on the medical staff instead. At the same time, nationalism is growing stronger and stronger in Europe. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet view of woman.

Din email-adress: