Sökning: "view of woman"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden view of woman.

 1. 1. "Om det är hjärntvätt eller ett frivilligt val att åka dit? Det kan nog vara båda" : En kvalitativ studie utförd i Bryssel om socialarbetares perspektiv på kvinnor, radikalisering och IS.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Schwitzgold; [2017]
  Nyckelord :radicalism; postcolonial feminism; recognition; Brussels; social work; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Radicalization of young people in Brussels is getting more and more common and the followers to ISIS are steadily growing. Lately, the attention has been on women in the radicalization process. The debate has been on wether those young women are brainwashed by ISIS or wether it can be an independent choice to join and travel to ISIS-territories. LÄS MER

 2. 2. Woman Monks of Coptic and Christian Hagiography

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Madeléne Tjernqvist; [2017]
  Nyckelord :Woman monks; Coptic; Christianity; hagiography; Hilaria; saints;

  Sammanfattning : Woman monks are not uncommon to find in Coptic and other hagiographic literature. They were described to dress into male attire and travel to anchoritic monasteries where they would get a single cell to devote their lives to God through seclusion, prayers, fasting, meditation, studies, and other daily chores, all the while not being known as women by most of the men in their brethren. LÄS MER

 3. 3. Det svenska abortmotståndet : en analys av den samtida abortkritiska diskursen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Amanda Roos; [2017]
  Nyckelord :discourse; discourse theory; discourse analysis; Foucault; social work; abortion; anti-abortion; Sweden; diskurs; diskursteori; diskursanalys; Foucault; socialt arbete; abort; abortmotstånd; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att generera kunskap om det samtida abortmotståndet i Sverige genom att undersöka samtida och svensk abortkritisk diskurs, samt hur diskursen framställer abort som fenomen. Empirin har bestått utav texter från två abortkritiska organisationer: ”Ja till livet” och ”Människorätt för ofödda”. LÄS MER

 4. 4. Ett omslag trovärdigt nog att köpas : En kvalitativ studie om gestaltningen av mannen och kvinnan på tidningsomslag till modemagasin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Male gaze; Female Gaze; Gender Theory; Ethos; Manlig blick; Kvinnlig blick; Genusteorin; Etos;

  Sammanfattning : Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi måste ta hänsyn till. LÄS MER

 5. 5. Japan och det japanska : En postkolonial- och genusanalys av svenska reseskildringar i det japanska samhället under 1600- och 1700-talet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Filip Papo; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyse the Japanese women during the Tokugawa shogunate through Swedish travel narratives and their perspective of the Japanese culture. This will be executed through a qualitative textual analysis with focus on three different categories: Occupation, Appearance and Marriage & family. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet view of woman.

Din email-adress: