Sökning: "view of woman"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden view of woman.

 1. 1. The Woman Was Raped - A Critical Discourse Analysis of Swedish News Media Coverage of Rape and Sexual Assault

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :sexual crime; rape; discourse on sexuality; critical discourse analysis; gender constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Departing from the question of how linguistic representations of sexual crime are connected to social practices around sexuality, this discourse analysis looks into 30 news articles on sexual crime to identify discourses around male and female sexuality. As most sexual crimes are committed by men and against women, the analysis focuses on connecting discursive descriptions of men and women in relation to sexual crime, to power relations between men and women in society. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares syn på kunskap och lärande i bollspel

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Johansson; Görgen Albrektsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningarna Syftet har varit att studera lärare i ämnet idrott och hälsa och deras syn på kunskap och lärandet i bollspel i grundskolans senare del (åk 7-9). De olika frågeställningarna för arbetet var: (1) Vad beskriver lärarna som kunskap i bollspel? (2) På vilket sätt synliggör lärarna lärandet i bollspelet för eleverna? (3) På vilket sätt utformar lärarna sin undervisning i bollspel för eleverna? (4) På vilket sätt skapar lärarna delaktighet och engagemang hos eleverna under bollspelsundervisningen? Metod Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer med fyra behöriga och undervisande lärare i idrott och hälsa, tre män och en kvinna. LÄS MER

 3. 3. Död som en oktoberfluga : En analys av dekadent tematik i Victoria Benedictssons Pengar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2018]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Ernst Ahlgren; dekadens; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze the 19th century novel Money (Original title: ”Pengar”, 1885) by Victoria Benedictsson (1850–1888) and its possible correlation to the contemporary decadence movement. The decadence movement was most prominent at the end of the 19th century, and can be understood as a reactionary movement to modernity in which growing secularization, industrialization, and urbanization create feelings of displacement, moral decay, and anxiety, all of which shows in the literature belonging to this genre. LÄS MER

 4. 4. “Jag är ingen kvinnomisshandlare” : En kvalitativ studie om män som slår kvinnor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Aprea Malmqvist; Vera Nyman; [2018]
  Nyckelord :Violence against women; stigma; accounts; shame; män som slår kvinnor; våld i nära relationer; skam; ursäkter; rättfärdigande; anonyma fora; Flashback; Familjeliv.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Anna Aprea Malmqvist & Vera Nyman. Title: “I’m not a women abuser”- A qualitative study based on men’s violence against women Supervisor: Anna Angelin Assessor: Anders Lundberg Men's violence against women is a constant and relevant topic for social-workers. LÄS MER

 5. 5. "Om det är hjärntvätt eller ett frivilligt val att åka dit? Det kan nog vara båda" : En kvalitativ studie utförd i Bryssel om socialarbetares perspektiv på kvinnor, radikalisering och IS.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Schwitzgold; [2017]
  Nyckelord :radicalism; postcolonial feminism; recognition; Brussels; social work; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Radicalization of young people in Brussels is getting more and more common and the followers to ISIS are steadily growing. Lately, the attention has been on women in the radicalization process. The debate has been on wether those young women are brainwashed by ISIS or wether it can be an independent choice to join and travel to ISIS-territories. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet view of woman.

Din email-adress: