Sökning: "views"

Visar resultat 1 - 5 av 3938 uppsatser innehållade ordet views.

 1. 1. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

 2. 2. The Dual Nature of Harm - In Defence of the Disjunctive View -

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Folland; [2017-07-05]
  Nyckelord :harm; the nature of harm; comparative harm; non-comparative harm; the disjunctive view of harm; benefit; the non-identity problem; the no-difference view;

  Sammanfattning : Much of the debate about the nature of harm regard the standard comparative views and the alternative non-comparative views. The former claim that harm always involves a subject that is made worse off. The latter acknowledges a more absolute understanding of harm, as a subject thatis caused to be in a bad state. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av förlossningsrummet – ur icke svensktalande kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Wibeck Axelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Förlossningsrum; platsen att föda; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Background:In some parts of the world women have a choice where to give birth and their birth setting. Birth can take place either at hospital, other birth setting or at home. In Sweden today, women have few options to choose their birth location and how this place is designed. LÄS MER

 4. 4. Would You Care for a Warm Steak? - An evaluation of time-temperature indicators to ensure quality and enhance sustainability in Swedish meat supply chains

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Moa Gustafsson; Mikalea Sundström; [2017-06-29]
  Nyckelord :chain traceability; sustainability; time-temperature indicators; implementation; meat supply chain; intelligent packaging; food wastage;

  Sammanfattning : In recent years, scandals and disruptions in food supply chains have generated an increasedpressure on actors to ensure quality and traceability, as well as to improve sustainability. Theabsence of constant temperature control in the supply chain endangers consumer safety andcontributes to the sustainability issue of food wastage. LÄS MER

 5. 5. DET MÅNGFUNKTIONELLA KYRKORUMMET UR ETT BRUKARPERSPEKTIV Kyrkorummet som arbetsplats, heligt rum och kulturarv Ingrid Fjordhult

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ingrid Fjordhult; [2017-06-29]
  Nyckelord :Cultural Heritage; Multifunctional Church; Users Perspective; Sacred and Profane;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:3.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet views.

Din email-adress: