Sökning: "views"

Visar resultat 1 - 5 av 4022 uppsatser innehållade ordet views.

 1. 1. The Rise of the Machines: A study of the Developing Acceptance of Collaborative Robots

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Antoine Giacometti; Jeanette Larsson; [2017-09-05]
  Nyckelord :International Business IB ; Collaborative Robots cobots ; Internationalization; Technology Acceptance; Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT ;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Programmering som ett verktyg för lärande - Lärares uppfattningar om programmeringens bidrag till andra ämnen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anders Gerestrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; transfer; procedural retorik skola; IKT; lärande; lärare; digitala verktyg; fokusgrupp; intervju; enkät;

  Sammanfattning : The National Agency for Education has been commissioned bythe government to introduce programming at school, especially inmathematics education. Papert (1984) has described programmingas a thinking tool. He had a wider vision than just applying it tothe mathematics education, although much of his research was inmathematics. LÄS MER

 3. 3. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

 4. 4. The Dual Nature of Harm - In Defence of the Disjunctive View -

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Anna Folland; [2017-07-05]
  Nyckelord :harm; the nature of harm; comparative harm; non-comparative harm; the disjunctive view of harm; benefit; the non-identity problem; the no-difference view;

  Sammanfattning : Much of the debate about the nature of harm regard the standard comparative views and the alternative non-comparative views. The former claim that harm always involves a subject that is made worse off. The latter acknowledges a more absolute understanding of harm, as a subject thatis caused to be in a bad state. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av förlossningsrummet – ur icke svensktalande kvinnors perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Wibeck Axelsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Förlossningsrum; platsen att föda; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Background:In some parts of the world women have a choice where to give birth and their birth setting. Birth can take place either at hospital, other birth setting or at home. In Sweden today, women have few options to choose their birth location and how this place is designed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet views.

Din email-adress: