Sökning: "views"

Visar resultat 1 - 5 av 3635 uppsatser innehållade ordet views.

 1. 1. Knowledge For Life

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Cajsa Dahlberg; Mikaela Jaconelli; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; Element View; Process View; Sout Africa; HIV AIDS;

  Sammanfattning : Researchers have foreseen HIV/AIDS to be one of the biggest threats to the general business climate and profitability of companies in Africa. The virus thus affects individual workers, companies as well as the labor market as a whole. LÄS MER

 2. 2. Med makt i centrum - En kritisk diskursanalys av visons- och åtgärdsprogram för Lunds stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Frans Elinder; [2017]
  Nyckelord :CDA; time geography; Lund; critical discourse analysis; urban space; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the essay is to analyse who is represented in urban space in three vision and action documents published by Lunds municipality. By using Norman Faircloughs critical discourse analysis as method the discourses in the material is located. LÄS MER

 3. 3. Views on in-game advertising – A segmentation of females

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nathalie Hallgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dynamic In-game Advertising : Not loved but Certainly Tolerated

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advertising in games is becoming more and more common, as such ways of improving in-game ads are being thought up. One such way is through dynamic in-game advertising which unlike its static counterpart can change to suit different contexts and demographics. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan matematiklärares syn på formativ bedömning och deras undervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :William Svensson; Anton Lamberg; [2017]
  Nyckelord :Formative assessment; mathematics teacher; upper secondary school; feedback; mathematics teaching; ongoing process; Formativ bedömning; matematiklärare; gymnasiet; återkoppling; matematikundervisning; pågående process;

  Sammanfattning : Det här är en studie om sambandet mellan matematiklärares syn på begreppet formativ bedömning och deras undervisning i gymnasieskolan. Det har genomförts intervjuer med fem matematiklärare på gymnasiet och observationer av deras matematiklektioner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet views.

Din email-adress: