Sökning: "vikt"

Visar resultat 1 - 5 av 5821 uppsatser innehållade ordet vikt.

 1. 1. Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Mouchard; [2017-09-22]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SFI; läromedel; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. The Paradoxes of Business Model Innovation: A study of competing concerns in e-commerce

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Isabella Öhrnberg; Josefin Elserth Petersson; [2017-09-14]
  Nyckelord :Business models; business models innovation; Business Model Canvas digitalization; manufacturing industry;

  Sammanfattning : Vi har alla läst om hur digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen påverkaraffärslandskapet. Företag tvingas anpassa sig och hitta nya sätt att vara konkurrenskraftiga på,samtidigt som kunders förväntningar blir högre. LÄS MER

 3. 3. Digital spelifiering som pedagogiskt hjälpmedel En studie av lärandeeffekt hos elever med inlärningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lisa Angervall; Elisabet Möller; [2017-09-05]
  Nyckelord :Digital spelifiering; lärande; spelelement; inlärningssvårigheter;

  Sammanfattning : Digital gamification is a concept that is becoming more frequently applied in varying types oforganizations. Gamification has generally been shown to contribute to an increasedcommitment with users of gamified products. One target group having a great need of beingengaged and motivated is school students with learning disabilities. LÄS MER

 4. 4. Personliga tränare som ger kostråd - En kvalitativ studie om personliga tränares uppfattning kring att ge kostråd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Angelica Jönsson; Cecilia Olsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Kostråd; personlig tränare; utbildning;

  Sammanfattning : SammanfattningAllt fler utbildar sig idag till personliga tränare men på grund av bristande reglering av yrketmedför det att nutritionsdelen under PT-utbildningarna ofta är bristfällig. Följden av det bliratt de personliga tränarna inte får den kunskap som krävs för att ge kostråd. LÄS MER

 5. 5. Fysisk prestation och matchkrav inom elitfotboll - Samband mellan smålagsspel och de mest intensiva perioder inom fotboll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mario Chavez; Lotta Larsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Fotboll; fysiska tester; högintensiva perioder; matchkrav inom elitfotboll; smålagsspel;

  Sammanfattning : De fysiska kraven hos elitfotbollsspelare är stora och såväl aerob som anaerob förmåga är viktiga för prestationen. Individuella skillnader i fysisk kapacitet spelare emellan är välkänt men individuell träningsplanering med lämplig belastning för att optimera spelares enskilda behov är inte lika väl studerat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vikt.

Din email-adress: