Sökning: "vila"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade ordet vila.

 1. 1. Samband mellan ordinlärning, ansträngning och fonologiskt minne: en studie av galvanisk hudrespons

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elma Ganibegovic; Victoria Hoang; [2017-08-11]
  Nyckelord :ordinlärning; ansträngning; galvanisk hudrespons; fonologiskt minne; psykofysiologi; word learning; effort; galvanic skin response; phonological memory; psychophysiology;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the correlation between word learning, effort and phonological memory. Twenty college students learned words in Latin through a slideshow. Effort was measured during baseline, word learning and word test, via two values of galvanic skin response: global mean value and numbers of peaks per minute. LÄS MER

 2. 2. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 3. 3. En tvärdisciplinär studie om bevisvärdering av muntliga utsagor i brottsmålsprocessen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Lundstedt Trzos; [2017-03-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bevisvärdering av utsagor i brottmålsprocessen. Då bevisvärderingen enligt 35 kap. 1§ rättegångsbalken är fri har det i den juridiska doktrinen, men även i rättstillämpningen, lyfts in två begrepp: trovärdighet och tillförlitlighet. LÄS MER

 4. 4. Det onödiga patientlidandet – brister i sjuksköterskans arbetsförhållanden och dess konsekvenser för omvårdnadens kvalité

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Sjöberg; Jenny Oskarsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Omvårdnadens kvalité; Patientsäkerhet; Vårdskador; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 drabbades nästan var tionde patient av en vårdskada i Sverige. Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad. Vårdens kvalité styrs delvis av dess struktur och vilka resurser sjukvården har att tillgå. För att sjuksköterskan ska kunna leva upp till sin roll krävs vissa förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Vetenskap, beprövad erfarenhet och lärares verklighet : En intervjustudie av lärares förhållande till policyn om vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2010 infördes en ny del i skollagen som fastslog att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Samtidigt ger forskning på området vissa indikationer om att lagen inte implementeras i enlighet med Skolverkets förtydliganden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vila.

Din email-adress: