Sökning: "ville"

Visar resultat 1 - 5 av 4514 uppsatser innehållade ordet ville.

 1. 1. Hur elevers lärande i matematik i årskurs 4-6 påverkas av ett matematiskt kortspel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Patrick Ebson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Spelbaserat lärande; kortspel; matematik; 4-6; sociokulturellt lärande; Vygotsky; brädspel;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett matematiskt kortspel påverkar elevers lärande i årskurs4-6. Jag ville ta reda på vilken inverkan som det matematiska kortspelet SocioMathhade på de elever som spelade det. LÄS MER

 2. 2. TRANSMÄNS SEXUELLA HÄLSA Sexuella praktiker och queera begär bortom vårdens och normers ramar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stefan Hedman; Tanya Charif; [2018-02-05]
  Nyckelord :Transmän; sexuell hälsa; sexuella praktiker; könsdysfori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur transmäns sexuella hälsa upplevs i ett postoperativt stadie. Vi ville undersöka hur de i sina sexuella identiteter och i sina sexuella interaktioner förhöll sig till heteronormativitet, hur förhållandena däremellan påverkade upplevelsen av könsidentiteter och det psykiska måendet, samt se vad de hade för erfarenheter av vården kring sin sexuella hälsa. LÄS MER

 3. 3. DET SVÅRA MÖTET. Mötet mellan sjuksköterskan och föräldrar till akut sjuka barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Bargel; Vanessa Geraghty; [2018-01-25]
  Nyckelord :föräldrar; sjuksköterska; barn; akutsjukvård; mötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta föräldrar till akut sjuka barn är en utmaning för sjuksköterskan. Detinnebär att möta föräldrar, som till följd av sitt barns tillstånd, befinner sig i chocktillståndeller andra känslolägen som är svåra att möta. Syfte: Att beskriva mötet mellansjuksköterskan och föräldrar till akut sjuka barn. LÄS MER

 4. 4. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Forsman; Ljunggren Anton; [2018]
  Nyckelord :hjärtstopp; närstående; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer varje år av hjärtstopp, cirka 600 av dessa personer överlever. Denna plötsliga död kan vara väldigt påfrestande för närstående och ställer krav på sjuksköterskans omvårdnad av närstående och patient. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ville.

Din email-adress: