Sökning: "vindkraftverk"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet vindkraftverk.

 1. 1. Optimal Placement of FloatingTwo-Turbine Foundations in Offshore Wind Farms

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Lovisa Gelotte; Alexandra Lundevall Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Wind Power; Floating; Two-Turbine Platform; Optimization; AEP; WFLO; Vindkraft; Flytande vindkraft; Tvåturbinsplattform; Optimering; Elproduktion;

  Sammanfattning : This project is conducted in cooperation with Hexicon AB, which is a Swedish design and engineering company developing floating two-turbine platforms for offshore wind power.The study aims to investigate the optimal placement of Hexicon AB’s platforms in an offshore wind farm with respect to the Annual Energy Production (AEP). LÄS MER

 2. 2. Assessment of the Electricity Generation Mix in Ghana : the Potential of Renewable Energy

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Amber Ahmed; Jindan Gong; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electricity is a fundamental part a functioning society. Ghana’s electricity system is strained by an ever-growing climate instability and increase of population. Therefore, it is crucial for the country's development that it's electricity supply is done in a sustainable way. This report aims to analyze Ghana’s ability to reach SDG 7. LÄS MER

 3. 3. Intelligent Wind Turbine Using Fuzzy PID Control

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Richard Hedlund; Niklas Timarson; [2017]
  Nyckelord :Intelligent Wind Turbine; Fuzzy PID Control; Power Generation;

  Sammanfattning : This thesis demonstrates how small wind turbines can contributeto a greener planet by using wind energy to generateelectrical power. It compares the conventional PIDcontroller with the Fuzzy PID controller, implemented ina small wind turbine that was constructed using variousmachines. LÄS MER

 4. 4. Automatic wind turbine operation analysis through neural networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Alexander Boley; [2017]
  Nyckelord :SCADA; artificial neural network; wind turbine; data analysis; statistical analysis; O M; MATLAB; SCADA; artificiella nätverk; vindkraft; dataanalys; statistisk analys; drift och underhåll; MATLAB;

  Sammanfattning : This master thesis handles the development of an automatic benchmarking program for wind turbines and the thesis works as the theoretical basis for this program. The program is created at the request of the power company OX2 who wanted this potential to be investigated. The mission given by the company is to: 1. LÄS MER

 5. 5. Gravitationsfundament för vindkraftverk : Fallstudie Lyrestad vindkraftpark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :David Erikson; [2017]
  Nyckelord :Gravitationsfundament; Vindkraftverk; Produktionskostnad;

  Sammanfattning : Antalet vindkraftverk, både i Sverige och i världen, ökar från år till år samtidigt som de blir allt högre. Utvecklingen mot högre torn och kraftigare turbiner kräver allt större fundament för att klara de krafter och moment som uppkommer. Ofta varierar markförhållandena mellan de olika verkslägena inom en och samma park. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vindkraftverk.

Din email-adress: