Sökning: "vindkraftverk"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet vindkraftverk.

 1. 1. Vindkraftens utvecklingsmöjligheter : En studie om samverkan och tekniksprång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Linnéa Wansulin; [2018]
  Nyckelord :Vindkraft; vindkraftverk; tekniksprång; innovationer; samverkan; industri; akademi; forskning;

  Sammanfattning : The aim with this study has been to achieve an enhanced cooperation within the wind power corporate and to examine the situation for leapfrogging innovations. The existing cooperation between different areas of expertise has been analysed to be able to identify flaws and make an improvement. LÄS MER

 2. 2. Ökad lokal nytta av förnyelsebar energiproduktion med hybridkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik

  Författare :David Beijner; [2018]
  Nyckelord :hybrid powerplant; wind turbine; hydroelectric power plant; pumped-storage hydroelectricity; hybridkraftverk; Sundsvall; vindkraftverk; vattenkraftverk; pumpkraftverk; vindkraft; vattenkraft; simulering; simuleringsprogram;

  Sammanfattning : Förnyelsebar och miljövänlig elproduktion är en förutsättning för det mer eller mindre miljömässigt positiva värdet hos de produkter och processer som förbrukar elenergi. Det räcker inte med att dessa produkter och processer är effektiva i sitt användande av el om denna el är producerad med icke förnyelsebara metoder. LÄS MER

 3. 3. Pumpkraftverk som energilagring vid off-grid anläggning : Kombination av sol, vind och vattenkraft i ett autonomt system

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Einar Wærn; [2018]
  Nyckelord :Vindkraftverk; Solcell; Solpanel; Vattenkraftverk; Pumpvattenkraftverk; Pump; Simulering; Optimering; Energianvändning;

  Sammanfattning : The downside of using energy from the wind is its fluctuations. The downside of using energy from solar panels is that it produces a low amount of energy during the wintertime when the demand is at its greatest. When said demand is at its lowest the energy from the solar panels is at its peak. LÄS MER

 4. 4. Design of an off-grid renewable-energy hybrid system for a grocery store: a case study in Malmö, Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nickyar Ghadirinejad; [2018]
  Nyckelord :Renewable energy; PV arrays; Wind turbine; Optimization; HOMER; PSO; Grocery store;

  Sammanfattning : On planet Earth, fossil fuels are the most important sources of energy. However, these resources are limited and being depleted dramatically throughout last decades. Finding feasible substitutes of these resources is an essential duty for humanity. LÄS MER

 5. 5. Ö-drift av ett stugområde med förnyelsebar energi i Luleå skärgård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Svartsjaern; [2018]
  Nyckelord :Ö-drift; förnyelsebar energiproduktion; vindkraftverk; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : Examensarbetet innefattade ekonomiska beräkningar gällande införskaffande av sol- samt vindkraftsproduktion för en ö i Luleå skärgård som fungerar vid ö-drift gentemot kostnaden för att flyga ut ett reservaggregat i tre delar med helikopter. En förenklad kostnadskalkyl utfördes gällande investering samt underhåll för den förnyelsebara elproduktionen och dess nuvärde sett till 25-års livslängd för vindkraft såväl som solkraft. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vindkraftverk.

Din email-adress: