Sökning: "virtual reality"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden virtual reality.

 1. 1. Haptic Navigation in Virtual Reality : Investigating and developing guidelines for vibrotactile feedback using multiple types of information simultaneously

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Davidsson; [2018]
  Nyckelord :Vibrotactile; Navigation; Simultaneous Multitype Information; Virtual Space; Head-mounted Device; Vibrotaktil; Navigation; Simultana Informationsflöden; Virtuell rymd; Huvudmonterade Enheter;

  Sammanfattning : In recent years, progress has been made regarding the use of tactile devices such as belts and helmets for navigational tasks. As most of the devices and solutions so far have focused on presenting one type of information at a time, the potential for tactile devices for simultaneous multiple tasks have yet to be properly explored. LÄS MER

 2. 2. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER

 3. 3. Seamlessly Displaying Models in Virtual Reality

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Peter Huang; Pontus Gagnero; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Development of a Bluetooth controller for mobile VR headsets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Tommy Holmberg; [2018]
  Nyckelord :bluetooth; virtual reality; VR; controller; fiducial markers; aruco; whycon; IMU; accelerometer; BLE; bluetooth low energy;

  Sammanfattning : Mobile virtual reality (VR) headsets have been becoming more and more popular. However, the cheapest headsets do not come with any controllers and the ones that do include controllers only uses sensors for rotation, not translational movement. LÄS MER

 5. 5. Development and Evaluation of Virtual Reality Heart Rate Variability Biofeedback Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Zihao Tang; [2018]
  Nyckelord :Biofeedback; Heart Rate Variability; Application; Virtual Reality;

  Sammanfattning : Background: Reduced heart rate variability is an important factor in evaluation of autonomic nervous system and diseases. Resonance frequency breathing is a non-invasive and effective training method for increasing heart rate variability. Turing this breathing exercise into a video game is an efficient way to reduce training time and vapidity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet virtual reality.

Din email-adress: