Sökning: "virtual reality"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden virtual reality.

 1. 1. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :evacuation system; Dynamic way-finding system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 2. 2. Extending the capabilities of existing Remote Laboratory for Active Noise Control

  Master-uppsats,

  Författare :Piotr Konopka; Maciej Żmuda; [2017]
  Nyckelord :Active Noise Control; Remote Laboratories; Spatial Positioning; VISIR;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to upgrade an existing Remote Laboratory for Active Noise Control (ANC) and acoustics experiments providing users with a more authentic real life experience. This is done by designing a solution that allows remote position control of microphones inside a ventilation duct for ANC experiments. LÄS MER

 3. 3. A musical escape into a virtual world - A qualitative experimental study of how music fans perceive music concerts and other musical performances in virtual reality

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Nelly Khaleram Paulsson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; Music Performance; Music Concert; Musical; Music Technology; Body Tracking; 3D-sound; Stereo Sound; Immersion; Presence; HMD;

  Sammanfattning : We live in a time when technology is digitalizing the world. Technology is a medium that brings people closer to each other and enables more experiences to take place; at home. The increase of music concert attendance boomed the music industry in 2016 and set record sales already halfway into the year. LÄS MER

 4. 4. Kods betydelse för människors rörelse i offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sam Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Kod; mjukvara; virtuella geografier; transduktion; teknicitet;

  Sammanfattning : This study takes recent philosophical and theoretical developments in the field of virtualgeographies into consideration. It seeks to apply these developments throughethnographic research centring on if and how code can influence human movement inpublic spaces. LÄS MER

 5. 5. Att lindra procedursmärta hos barn genom distraktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Karlsson; Anna Rydberg; [2016-06-03]
  Nyckelord :Distraktion; Procedursmärta; Barn; Smärtskattning; Multimodal distraktion; Virtual Reality; Distraktionskort; Clowner;

  Sammanfattning : Barn genomgår många procedurer i sjukvården, som till exempel venprovtagning ochomläggning av sår. Detta kan vara smärtsamt och orsaka långsiktigt lidande hos barnet.Denna så kallade procedursmärta är ofta underbehandlad. Det är viktigt att behandla ochförebygga den för att minimera negativa effekter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet virtual reality.

Din email-adress: