Sökning: "visit"

Visar resultat 1 - 5 av 1029 uppsatser innehållade ordet visit.

 1. 1. Multimodal Communication & Identity Building Through the Websites of French and Swedish Art Museums.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Hovemyr; [2017-10-26]
  Nyckelord :Communication; Museum; Web design; Identity; France; Sweden; Culture; Design;

  Sammanfattning : In this thesis the multimodal aspects of websites belonging to art museums from Sweden andFrance ( Nationalmuseum, Moderna Museet, Musée d’Art Moderne, and Louvre ) are analyzedin order to identify what could be improved in terms of an effective identity building andcommunication of the business to the potential visitor.Sweden and France are two nations with a relationship going long back, even so they arediffering in many ways. LÄS MER

 2. 2. Häxor och populärkultur. En studie om konsumtionen av populärkultur och dess påverkan på häxors praktik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2017-02-27]
  Nyckelord :witch; practice; popular culture; occult; influence;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the reception of popular culture amongst witches in Sweden today has influenced their practices (ie. adapting something new, changing already existing practices etc.). To gather material for this study I have chosen interviews as the main method. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Mörling; Liubov Vasilieva; [2017-01-05]
  Nyckelord :hembesök; erfarenhet; BHV-sjuksköterska; BVC; empowerment; etisk stress; home visit; experience; child health care nurse; child health care; empowerment; ethic stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska barnavårdscentraler erbjuda hembesök till alla familjer när deras barn är åtta månader gamla. I dagsläget erbjuder endast enstaka barnavårdscentraler hembesöket. LÄS MER

 4. 4. Environmental Justice and Waste Management : location of landfills and socioeconomic conditions in São Paulo (SP, Brazil)

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Débora Tau Zymberg Tomaszewski; [2017]
  Nyckelord :environmental justice; waste management; landfill; São Paulo; Brazil; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally safe disposal of urban waste is a global concern that recently gained a new dimension through the lens of Environmental Justice, with a growing literature showing correlation between the placement of waste facilities and disadvantaged groups in society. This thesis seeks to verify whether landfills in the city of São Paulo are located in regions where socially and economically vulnerable groups live, in order to promote the inclusion of the concept of environmental justice in the solid waste management planning process. LÄS MER

 5. 5. Att underlätta tidig språkutveckling : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenhet av att delta i Språkstegen vid åttamånadersbesöket – en intervjustudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Glenda Lavesson; Nathalie Ramirez; [2017]
  Nyckelord :child service; home visit; reading aloud; intervention; language development; content analysis; barnhälsovård; hembesök; högläsning; intervention; språkutveckling; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background:  Existing research shows that both biological and social factors contribute to early language development. Reading out loud and active interplay with infants and toddlers have been highlighted as positive factors for development of understanding and vocabulary. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet visit.

Din email-adress: