Sökning: "visit"

Visar resultat 1 - 5 av 1009 uppsatser innehållade ordet visit.

 1. 1. Häxor och populärkultur. En studie om konsumtionen av populärkultur och dess påverkan på häxors praktik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2017-02-27]
  Nyckelord :witch; practice; popular culture; occult; influence;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the reception of popular culture amongst witches in Sweden today has influenced their practices (ie. adapting something new, changing already existing practices etc.). To gather material for this study I have chosen interviews as the main method. LÄS MER

 2. 2. Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter vid hembesök hos familjer med barn som är åtta månader gamla

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Mörling; Liubov Vasilieva; [2017-01-05]
  Nyckelord :hembesök; erfarenhet; BHV-sjuksköterska; BVC; empowerment; etisk stress; home visit; experience; child health care nurse; child health care; empowerment; ethic stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt barnhälsovårdsprogrammet ska barnavårdscentraler erbjuda hembesök till alla familjer när deras barn är åtta månader gamla. I dagsläget erbjuder endast enstaka barnavårdscentraler hembesöket. LÄS MER

 3. 3. Environmental Justice and Waste Management : location of landfills and socioeconomic conditions in São Paulo (SP, Brazil)

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Débora Tau Zymberg Tomaszewski; [2017]
  Nyckelord :environmental justice; waste management; landfill; São Paulo; Brazil; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally safe disposal of urban waste is a global concern that recently gained a new dimension through the lens of Environmental Justice, with a growing literature showing correlation between the placement of waste facilities and disadvantaged groups in society. This thesis seeks to verify whether landfills in the city of São Paulo are located in regions where socially and economically vulnerable groups live, in order to promote the inclusion of the concept of environmental justice in the solid waste management planning process. LÄS MER

 4. 4. Turkiet efter det senaste politiska kaoset : Har detta påverkat svenskturkarnas resmönster till hemlandet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Filippa de Vale; Eden Zekarias; [2017]
  Nyckelord :Turkey; Turks; Swedish Turks; Tourism; Terrorism; Tourism and Terrorism; Tourism and Terrorism in Turkey; Human Needs; Maslow s hierarchy of needs; Media and political instability; Turkiet; turkar; svensk-turkar; turism; terrorism; turism och terrorism; turism och terrorism i Turkiet; mänskliga behov Maslows behovstrappa; media och politisk instabilitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om Turkiets nuvarande politiska situation påverkar svensk-turkars vilja att åka till sitt ursprungsland. Den metod som har använts i denna undersökning är både en kvalitativ och en kvantitativ metod. De teorier som författarna har använt inkluderar bland annat Maslows behovspyramid, Hsu et al. LÄS MER

 5. 5. Karakterisering av fettansättning hos katt samt dess betydelse för postmortal hullbedömning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tora Nyberg; [2017]
  Nyckelord :katt; felin; fetma; adipocyt; hullbedömning; BCS; fetmaassociserad sjukdom; datortomografi; magnetresonanstomografi; cat; feline; obesity; adipocyte; assessment of body condition; BCS; obesity associated disease; computed tomography; magnetic resonance imaging;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Fetma är den vanligaste nutritionella orsaken till att hund och katt besöker smådjurskliniker i västvärlden och antal individer med fetma ökar stadigt. För att bedöma hull och fettmängd finns det flera metoder att använda på levande katt, medan postmortal hullbedömning vanligen baseras på en subjektiv uppskattning av kattens fettansättning utan tydligt definierbara kriterier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet visit.

Din email-adress: