Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 11 - 15 av 28 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 11. Ålder vid reproduktion hos den allmänna dammusslan (Anodonta anatina)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Frida Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Allmänn dammussla; Anodonta anatina; ålder vid reproduktion;

  Sammanfattning : Blötdjur (Mollusca) tillhör en av de mest hotade taxonomiska grupperna i världen och musselpopulationer (Bivalvia) har drastiskt setts minska. Den avtagande tillväxten hos musselpoulationen kan bero på faktorer så som minskning av värdfisken, försurning, invasiva arter, föroreningar och igenslamning av bottnar. LÄS MER

 2. 12. Land use impact on water quality in two river systems in South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Monika Ogden; [2013]
  Nyckelord :remote sensing; physical geography and ecosystem analysis; GIS; land cover change; water quality.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : South Africa is a water-scarce country that is expected to face challenges with freshwater resources in the future. These concerns are not only related to the quantity of available water, but also to its quality. LÄS MER

 3. 13. Årstidsvariationen i leverstatus hos nötkreatur som konsumerar Östersjövatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Eklund; [2012]
  Nyckelord :nötkreatur; cyanobakterier; leverstatus; leverenzymer; microcystin; nodularin; Östersjön;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En betydande del av den svenska nötkreaturspopulationen finns i kustnära områden. Enligt gammal hävd och av praktiska skäl tillåts boskap på perifert belägna marker släcka törsten i de vattendrag som finns att tillgå på betet och längs Östersjökusten dricker djuren havsvatten då färskvatten ofta är en bristvara. LÄS MER

 4. 14. GIS-baserad sårbarhetskartering av VA-system med avseende på ett klimat i förändring - En tillämpning på Bromölla kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Katarina Larsson; [2012]
  Nyckelord :Mapping of vulnerability; GIS; Physical vulnerability; Vulnerability indices; Climate change; Pipe network; Groundwater supply; Urban development; Landslide; Pollution; Flooding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban infrastructure such as water and sewage handling is considered to be particularly at risk following climate change. Identifying vulnerable parts of the system may prove useful in order to secure and provide adequate and sustainable water and sewage handling in a long term perspective. LÄS MER

 5. 15. Descriptive Assessment and Amendment of the SimpleTreat Model - Modelling of Organic Chemicals in Sludge for Soil Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Belinda Chieng; [2012]
  Nyckelord :SimpleTreat; organic compounds; REVAQ; soil amendment; methodology; WWTP; fugacity and steady-state model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large quantities and numbers of organic compounds (OCs) from industries and domestic sources enter the wastewater treatment plants (WWTPs) everyday, which is an ever-increasing issue in modern society. In WWTPs, the pollutants are either degraded or emitted to the air, the effluent (water) or the sludge (biosolids). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: