Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 11 - 15 av 29 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 11. Sustainable shopping : consumer behavior in purchasing and donating secondhand clothes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jenny Jönsson; Tina Wätthammar; [2013]
  Nyckelord :attitudes; behavior; donating; purchasing; secondhand; sustainable consumption; textile industry;

  Sammanfattning : Textiles are made in an unsustainable way and there is a need to find alternative ways and material to reduce the negative impacts on the environment, humans and animals. Problems like pollution, excessive water consumption and loss of soil fertility is a result of this lack of diversity. LÄS MER

 2. 12. Ålder vid reproduktion hos den allmänna dammusslan (Anodonta anatina)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Frida Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Allmänn dammussla; Anodonta anatina; ålder vid reproduktion;

  Sammanfattning : Blötdjur (Mollusca) tillhör en av de mest hotade taxonomiska grupperna i världen och musselpopulationer (Bivalvia) har drastiskt setts minska. Den avtagande tillväxten hos musselpoulationen kan bero på faktorer så som minskning av värdfisken, försurning, invasiva arter, föroreningar och igenslamning av bottnar. LÄS MER

 3. 13. Land use impact on water quality in two river systems in South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Monika Ogden; [2013]
  Nyckelord :remote sensing; physical geography and ecosystem analysis; GIS; land cover change; water quality.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : South Africa is a water-scarce country that is expected to face challenges with freshwater resources in the future. These concerns are not only related to the quantity of available water, but also to its quality. LÄS MER

 4. 14. Årstidsvariationen i leverstatus hos nötkreatur som konsumerar Östersjövatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Eklund; [2012]
  Nyckelord :nötkreatur; cyanobakterier; leverstatus; leverenzymer; microcystin; nodularin; Östersjön;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En betydande del av den svenska nötkreaturspopulationen finns i kustnära områden. Enligt gammal hävd och av praktiska skäl tillåts boskap på perifert belägna marker släcka törsten i de vattendrag som finns att tillgå på betet och längs Östersjökusten dricker djuren havsvatten då färskvatten ofta är en bristvara. LÄS MER

 5. 15. GIS-baserad sårbarhetskartering av VA-system med avseende på ett klimat i förändring - En tillämpning på Bromölla kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Katarina Larsson; [2012]
  Nyckelord :Mapping of vulnerability; GIS; Physical vulnerability; Vulnerability indices; Climate change; Pipe network; Groundwater supply; Urban development; Landslide; Pollution; Flooding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban infrastructure such as water and sewage handling is considered to be particularly at risk following climate change. Identifying vulnerable parts of the system may prove useful in order to secure and provide adequate and sustainable water and sewage handling in a long term perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: