Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 11 - 15 av 31 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 11. Exploring the Sustainability of Control of Qinhuai River: A case study in Nanjing, Jiangsu, China

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jingwei Hu; [2014]
  Nyckelord :Sustainable development; integrated water resource management; social participation; Qinhuai river.;

  Sammanfattning : Qinhuai river in Nanjing, China, has suffered pollution since the late 1970s. To solve the problem, Nanjing Municipality conducted two river control projects. The first one in 2002 ended up a failure, and the second one in 2012 also faced various hinders. LÄS MER

 2. 12. Alternative utilization of excess water in Cuban sugar mills

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Anna Larsson; Emma Bednarcik; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The sugar cane industry is one of the most water demanding industries in the world. In spite of the fact that the sugar cane itself contains enough water to supply the entire sugar manufacturing process, supplementary water from other sources is added. As a result, the sugar cane industry consumes and generates water in excess. LÄS MER

 3. 13. Sustainable shopping : consumer behavior in purchasing and donating secondhand clothes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jenny Jönsson; Tina Wätthammar; [2013]
  Nyckelord :attitudes; behavior; donating; purchasing; secondhand; sustainable consumption; textile industry;

  Sammanfattning : Textiles are made in an unsustainable way and there is a need to find alternative ways and material to reduce the negative impacts on the environment, humans and animals. Problems like pollution, excessive water consumption and loss of soil fertility is a result of this lack of diversity. LÄS MER

 4. 14. Ålder vid reproduktion hos den allmänna dammusslan (Anodonta anatina)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Frida Henriksson; [2013]
  Nyckelord :Allmänn dammussla; Anodonta anatina; ålder vid reproduktion;

  Sammanfattning : Blötdjur (Mollusca) tillhör en av de mest hotade taxonomiska grupperna i världen och musselpopulationer (Bivalvia) har drastiskt setts minska. Den avtagande tillväxten hos musselpoulationen kan bero på faktorer så som minskning av värdfisken, försurning, invasiva arter, föroreningar och igenslamning av bottnar. LÄS MER

 5. 15. Land use impact on water quality in two river systems in South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Monika Ogden; [2013]
  Nyckelord :remote sensing; physical geography and ecosystem analysis; GIS; land cover change; water quality.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : South Africa is a water-scarce country that is expected to face challenges with freshwater resources in the future. These concerns are not only related to the quantity of available water, but also to its quality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: