Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 16 - 20 av 31 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 16. Årstidsvariationen i leverstatus hos nötkreatur som konsumerar Östersjövatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Eklund; [2012]
  Nyckelord :nötkreatur; cyanobakterier; leverstatus; leverenzymer; microcystin; nodularin; Östersjön;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING En betydande del av den svenska nötkreaturspopulationen finns i kustnära områden. Enligt gammal hävd och av praktiska skäl tillåts boskap på perifert belägna marker släcka törsten i de vattendrag som finns att tillgå på betet och längs Östersjökusten dricker djuren havsvatten då färskvatten ofta är en bristvara. LÄS MER

 2. 17. GIS-baserad sårbarhetskartering av VA-system med avseende på ett klimat i förändring - En tillämpning på Bromölla kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Katarina Larsson; [2012]
  Nyckelord :Mapping of vulnerability; GIS; Physical vulnerability; Vulnerability indices; Climate change; Pipe network; Groundwater supply; Urban development; Landslide; Pollution; Flooding; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban infrastructure such as water and sewage handling is considered to be particularly at risk following climate change. Identifying vulnerable parts of the system may prove useful in order to secure and provide adequate and sustainable water and sewage handling in a long term perspective. LÄS MER

 3. 18. Descriptive Assessment and Amendment of the SimpleTreat Model - Modelling of Organic Chemicals in Sludge for Soil Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Belinda Chieng; [2012]
  Nyckelord :SimpleTreat; organic compounds; REVAQ; soil amendment; methodology; WWTP; fugacity and steady-state model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large quantities and numbers of organic compounds (OCs) from industries and domestic sources enter the wastewater treatment plants (WWTPs) everyday, which is an ever-increasing issue in modern society. In WWTPs, the pollutants are either degraded or emitted to the air, the effluent (water) or the sludge (biosolids). LÄS MER

 4. 19. Vattenkvalitet och risker vid ändrat intag för vattenförsörjning i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Lisa Strömner; [2011]
  Nyckelord :drinking water raw water quality; risk-comparison; water treatment; water safety plans; Mälaren; dricksvatten; råvattenkvalitet; riskjämförelse; vattenberedning; vattenskyddsområde; Mälaren;

  Sammanfattning : Water is the most essential resource for life. In cases where drinking water is processed from surface water it is important to ensure the raw water is of good quality, and is suitable for processing through the water treatment plant.The drinking water for Västerås is sourced from Västeråsfjärden, in the western side of Lake Mälaren. LÄS MER

 5. 20. SOURCES OF DIOXINS TO BALTIC AIR Volatilization and Resuspension As Potential Secondary Sources of Dioxins to Air

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Van Anh Le; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Persistent organic pollutants (POPs) are ubiquitous contaminants characterized by semi-volatility, low water solubility, high lipophilicity and inherent toxicity. A combination of these properties results in long-rang transport, bioaccumulation and biomagnification through food webs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: