Sökning: "water Pollution conclusion"

Visar resultat 21 - 25 av 31 uppsatser innehållade orden water Pollution conclusion.

 1. 21. European Community Measures to Reduce Nitrate Pollution

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Suhad Al-hedny; [2010]
  Nyckelord :Environment; Nitrate Directive; England; EU water Policy;

  Sammanfattning : Water protection proves to be a difficult task, whether it is dealt with through legislation or the implementation of a process to reduce further pollution. This study considers how the issue of water pollution from nitrates in agricultural practices has become better understood through the reforms of the common agriculture policy (CAP) and the enactment of various regulations and directives by EU. LÄS MER

 2. 22. Sedimentprovtagning av dagvattendammar som ett alternativ till flödesproportionell vattenprovtagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Annika Persson; [2010]
  Nyckelord :Stormwater; stormwater pond; sediment sampling; sediment trap; heavy metals; phosphorous; pollutant removal efficiency; Dagvatten; dagvattendamm; sedimentprovtagning; sedimentfälla; tungmetaller; fosfor; avskiljningseffektivitet; reningseffekt;

  Sammanfattning : Stormwater run-off from surfaces such as roads or rooftops is often polluted with heavy metals and nutrients. Many of these substances can cause great damage in biota if they end up in the recipient. LÄS MER

 3. 23. Antibiotic use, environment and antibiotic resistance : A qualitative study among human and veterinary health care professionals in Orissa, India.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Krushna Chandra Sahoo; [2008]
  Nyckelord :Antibiotic use; antibiotic resistance; environment; qualitative; conventional; content analysis; veterinarians; medical doctors; drug sellers; Orissa; India;

  Sammanfattning : Objective: To explore views of medical doctors, veterinarians and drug sellers on use of antibiotics on humans and nonhumans and on factors that influences the development of resistance to antibacterial agents. Further, to look at the bi-directional relationship between antibiotic use and environment. LÄS MER

 4. 24. Preliminary Sustainability Assessment of water resources management in the Ili-Balkhash Basin of Central Asia

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630); KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Anna Spitsyna; Tatiana Spitsyna; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Ili-Balkhash basin (IB basin) is a large freshwater system, covering 413 000 km2 in Kazakhstan, China and Kyrgyzstan. The main part of the watershed is situated in Kazakstan (85%) and a smaller part in northwestern China (15 %). The Kazakhstan's part of the IB basin embraces the territory of the Almaty region and Xinijang region. LÄS MER

 5. 25. Elevers föreställningar om vattnets kretslopp och växtens liv : Har eleverna tillräcklig kunskap inom dessa områden för att diskutera hur miljöförstörning påverkar vatten och växter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för natur och miljö

  Författare :Michaela Andersson; [2007]
  Nyckelord :Household word; knowledge; pupils; survey; Begrepp; elever; kunskap; undersökning;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is mainly to study if pupils have enough knowledge concerning the water cycle and the life of the plants’, and what kinds of household word they have, to discuss pollution within these areas. I also studied how the pupils’ knowledge are holding up against what the course-plans says, since it have come to light by other investigations that knowledge are insufficient within the nature-oriented (No) subject in school. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet water Pollution conclusion.

Din email-adress: