Sökning: "weaning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet weaning.

 1. 1. Vaccinerad hangris : optimal lysinhalt?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Louise Lundahl; [2017]
  Nyckelord :vaccinerade hangrisar; lysin; protein; foder; tillväxt; klassning; kompensatorisk tillväxt; kväveutsläpp; foderstrategi;

  Sammanfattning : Vaccination against boar taint with Improvac® is one of the alternatives to surgical castration. It was not until 2009 the use of Improvac® was approved within EU. There is a lack of Swedish studies concerning the requirement of protein and lysine to vaccinated male pigs. LÄS MER

 2. 2. Brunalger till smågrisar och dess bioaktiva effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Alma Eriksson; [2017]
  Nyckelord :avvänjning; laminarin; fucoidan; avvänjningsdiarré; bioaktiva substanser; fodertillskott;

  Sammanfattning : I denna litteratursammanställning är syftet att redogöra för vilka bioaktiva substanser i brunalger som blivit mest utforskade och deras effekter när det ges som fodertillskott till smågrisar vid avvänjning. Samt att utreda om brunalger kan vara ett alternativ till antibiotika för att minska eventuella problem vid avvänjning. LÄS MER

 3. 3. Svenska smågrisproducenters rutiner kring smågrisdödlighet : utredning av dödsorsak, analys och åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Smågrisdödlighet; skötselrutiner;

  Sammanfattning : There are different ways to keep pigs for meat production and legislation differ for example between Sweden and the rest of Europe. Swedish sows are not allowed to be confined in a farrowing crate and the age at weaning for piglets in Sweden is minimum 4 weeks and 3 weeks according EUs legislation. LÄS MER

 4. 4. Sociala beteenden hos grisar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Andreas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Smågris; sugga; sociala beteenden; negativa sociala beteenden; genetik; fysisk miljö och social miljö;

  Sammanfattning : Dagens grisproduktionssystem förhindrar grisarna från att utföra vissa sociala bete-enden som vore naturligt i en feral miljö. Detta kan leda till att det bildas vissa nega-tiva sociala beteenden som försämrar deras välfärd och produktivitet. LÄS MER

 5. 5. Hälsa hos mjölkraskalvar som flyttas till uppfödande gård innan avvänjning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Kalvhälsa; ; antibiotika; ; lunginflammation; ; diarré; ; nötköttsproduktion;

  Sammanfattning : Det har blivit vanligare i Sverige att gårdar tar emot två till fyra veckor gamla mjölkraskalvar för att föda upp dem till slakt. Kalvhälsa har setts som ett problem på vissa av dessa gårdar, medan andra lyckas bättre. Kalvar är mer känsliga för stress och har inte ett fullt utvecklat immunförsvar jämfört med äldre djur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet weaning.

Din email-adress: