Sökning: "weaning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet weaning.

 1. 1. Metodik som använts i vetenskapliga studier om mjölkproduktion där ko och kalv hållits tillsammans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2018]
  Nyckelord :digivning; maskinmjölkning; mjölkko; försöksdesign; kalvhållning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att i detalj beskriva metodiken för studier där kalven i olika mån fått dia sin mamma. De nio granskade artiklarna har som gemensam nämnare att alla kalvar haft tillgång till att få dia sin mamma och att korna dessutom mjölkats i ett maskinmjölkningssystem. LÄS MER

 2. 2. Tidig hanteringsträning (”imprinting”) av föl

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :prägling; tidig träning; föl; hantering; häst;

  Sammanfattning : Hästen är ett bytesdjur vars första reaktion på rädsla är att fly. För att möjliggöra säker hantering av hästar behöver de vänjas vid olika främmande stimuli och tränas till att förstå fysiska och verbala signaler. LÄS MER

 3. 3. Ökad kullstorlek : hur ska vi ta hand om stora kullar när suggans spenar inte räcker till?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sara Hammarberg; [2018]
  Nyckelord :kullutjämning; skiftesdigivning; amsugga; kullstorlek; råmjölk; mjölkersättning; födelsevikt;

  Sammanfattning : Kullarna hos de västerländska moderraserna inom grisproduktionen har genom avelsarbete blivit allt större. Det har lett till att suggorna inte längre har fungerande spenar som räcker till alla smågrisar. LÄS MER

 4. 4. Analys av länsstyrelsernas remissvar och utformningen av de slutgiltiga djurskyddsföreskrifterna för nöt och gris (L 104 och L 106)

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Sunding; [2018]
  Nyckelord :djurskydd; remissvar; offentlig kontroll; svensk djurskyddslagstiftning;

  Sammanfattning : The new animal welfare regulations for farm animals were implemented on December 1, 2017. The previous regulation L 100 were divided in to six different regulations divided between species. Two of the species that now have their own regulations are bovine (Bos taurus) with case number L 104 and pig (Sus scrofa domestica) with case number L 106. LÄS MER

 5. 5. Nutritional value of some insects and their impact on post weaning diarrhoea caused by Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Therese Schönborg; [2017]
  Nyckelord :black soldier fly; house cricket; mealworm larvae; chitin; chitosan;

  Sammanfattning : Insects like Black soldier fly (Hermetia Illucens), Mealworm larvae (Tenebrio Molitor) and House cricket (Acheta Domesticus) are of interest as possible sources of protein to be fed to monogastic animals like pigs and poultry, as they are all thought to have nutrient compositions similar to soybean- or fish meal. This is of interest as the demand for high quality protein is increasing in time with the growing world population. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet weaning.

Din email-adress: