Sökning: "web api"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden web api.

 1. 1. Evaluation of Security of ServiceWorker and Related APIs

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Maxim Kravchenko; [2018]
  Nyckelord :Service Worker API; Push API; Cache API; Application Cache; se- curity; Progressive Web Apps; HTTPS;

  Sammanfattning : The Service Worker is a programmable proxy that allows the clients to keep offline parts of websites or even the whole domains, receive push notifications, have back-ground synchronization and other features. All of these features are available to the user without having to install an application - the user only visits a website. LÄS MER

 2. 2. Samtalsstyrning i molnet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Peter Hesslow; Aegir Atlason; [2018]
  Nyckelord :samtalsstyrning; google apps script; sheets; cloud; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Through today’s Cloud platforms, one can easily gain access to several services that eases collaboration and data storage. This thesis focuses on developing and deploying a web application, with the help of a cloud platform, which is able to search through data with the purpose of redirecting a telephone call. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en webbapplikation av typ e-butik med REST-arkitektur för att minimera laddningstider

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Sundin; [2018]
  Nyckelord :e-butik; laddningstider; REST-arkitektur; API; webbapplikation;

  Sammanfattning : Den här rapporten behandlar hur en webbapplikation med REST-arkitektur av typ e-butik inom klädbranschen kan utvecklas. Utvecklingsprocessen har skett genom att iterativt implementera funktionalitet för att webbapplikationen ska vara välfungerande samt följa de juridiska krav som ställs på en verksamhet inom e-handel i Sverige. LÄS MER

 4. 4. ESB - Permanent överföring av meddelanden mellan två beställningssystem : Asynkront kösystem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Helge Fransson; Richard Lundh; [2018]
  Nyckelord :ESB; Asynkront kösystem; Datorvetenskap;

  Sammanfattning : En Enterprise Service Bus (ESB) är en programvara för att binda ihop flera olika system,där man vill säkerställa att kommunikationen mellan systemen sker utan förluster av data.Detta för att minimera konsekvenserna av störningar i trafiken. LÄS MER

 5. 5. Administration av API-drivna enheter och tjänster för slutanvändare : En fallstudie av API-tjänster

  M1-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Chivi; Joakim Östling Gran; [2018]
  Nyckelord :Application Programming Interface; Trigger; Usability; Stage-Gate; Survey; Evaluation; Prototype; Application Programming Interface; Trigger; Användarvänlighet; Stage-Gate; Enkätundersökning; Evaluering; Prototyp;

  Sammanfattning : I dagsläget tenderar många att använda tjänster som hanteras separat. Arbetet undersöker om det är möjligt att sammankoppla ett fåtal tjänster i en gemensam webbapplikation för att underlätta kommunicering mellan tjänsterna samt att förbättra användarvänligheten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet web api.

Din email-adress: