Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 754 uppsatser innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. “Babe your ass is looking tight”: En jämförande studie om kvinnliga utseendeideal, en hälsosam livsstil och den feminina kroppen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Hansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :health; femininity; blogs; body ideals; appearance ideal; homogenization; identity;

  Sammanfattning : Health and people's wellbeing is an important issue in the Western society today. Moreover had today’s technology changed the way we look at bodies in the fashion industry and in social media. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 3. 3. WELL Ett verktyg för ökat välbefinnande i svenska kontor?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Louise Sjölund; [2017]
  Nyckelord :The WELL Building Standard®; indoor climate; wellbeing; performance; environmental; The WELL Building Standard®; innemiljö; välbefinnande; prestation; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Personalkostnader utgör 80% av de totala kostnaderna samtidigt som människor i de utvecklade delarna av världen spenderar 90% av tiden inomhus. Forskning som visar att prestation är beroende av den omgivande miljön har lyft frågan om att inkludera välbefinnande vid certifiering av hållbara byggnader. LÄS MER

 4. 4. Markfysikaliska och kemiska egenskaper i integrerad monitoring områden i förhållande till Sverige nationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Vilhelm von Unge; [2017]
  Nyckelord :IM; BioSoil; luftföroreningar; markinvertering; skogsmark;

  Sammanfattning : Woodland makes up more than two thirds of Sweden’s land area. Forests are of great value for the environment, the Swedish economy and recreational activities. Air pollutants from manmade activities have a negative effect on the wellbeing of forests. Several programs have been created to counteract the impact air pollutants have on forests. LÄS MER

 5. 5. Larvterapins påverkan vid behandling av kroniska bensår : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Anna Mansell; Eva Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Larval therapy; nursing; leg ulcers; Larvterapi; omvårdnad; bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Larvterapi är en alternativ behandlingsmetod i bensårsläkning. Sårläkning med larver har förekommit i mer än 70 år men vid antibiotikans introduktion minskades användandet av larvterapi. Då det idag finns problem med antibiotikaresistens introducerades larvterapi åter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet wellbeing.

Din email-adress: