Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 725 uppsatser innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. WELL Ett verktyg för ökat välbefinnande i svenska kontor?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Louise Sjölund; [2017]
  Nyckelord :The WELL Building Standard®; indoor climate; wellbeing; performance; environmental; The WELL Building Standard®; innemiljö; välbefinnande; prestation; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Personalkostnader utgör 80% av de totala kostnaderna samtidigt som människor i de utvecklade delarna av världen spenderar 90% av tiden inomhus. Forskning som visar att prestation är beroende av den omgivande miljön har lyft frågan om att inkludera välbefinnande vid certifiering av hållbara byggnader. LÄS MER

 3. 3. Markfysikaliska och kemiska egenskaper i integrerad monitoring områden i förhållande till Sverige nationellt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Vilhelm von Unge; [2017]
  Nyckelord :IM; BioSoil; luftföroreningar; markinvertering; skogsmark;

  Sammanfattning : Woodland makes up more than two thirds of Sweden’s land area. Forests are of great value for the environment, the Swedish economy and recreational activities. Air pollutants from manmade activities have a negative effect on the wellbeing of forests. Several programs have been created to counteract the impact air pollutants have on forests. LÄS MER

 4. 4. The effects of fuel tax on demand for environmentally friendly cars : a fixed effects model

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Alma Dahl; [2017]
  Nyckelord :fixed effects model; fuel taxes; environmentally friendly cars;

  Sammanfattning : The emissions of greenhouse gases have for long been a big issue for the planet and the human wellbeing. A tax on fossil fuels and emitted greenhouse gases have been introduced in Sweden, among other countries. The tax is an attempt to decrease the use of fossil fuels along with the emissions. LÄS MER

 5. 5. Protection of Traditional Medical Knowledge in the Patent System: Is There Room?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ruth M. Sinkala; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traditional knowledge (TK) is a vital component of the lives and wellbeing of many traditional communities or groups worldwide. The value of TK extends to numerous aspects of life including the health sector. In Africa, up to 80% of the population use traditional medicine or employ medicinal use of indigenous plants. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet wellbeing.

Din email-adress: