Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 703 uppsatser innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad omvårdnad inom demensvård ur ett personalperspektiv : - en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jessica Bjurman; Malin Sundh; [2017]
  Nyckelord :competence; dementia; experience; nursing staff; person centered care; demens; kompetens; omvårdnadspersonal; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En demenssjukdom är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor och ger en påverkan på personens förmåga att klara det normala dagliga livets aktiviteter. Genom personcentrerad omvårdnad kan personen med demenssjukdom bibehålla ett gott liv och ha så gott välbefinnande som möjligt. LÄS MER

 3. 3. ”Dom vill att det ska vara så som man sagt” : En kvalitativ intervjustudie om genomförandeplaner i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Veronica Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :individual plans; person centered care; elderly care; genomförandeplan; äldreomsorg; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The care of older people today strives to focus on a person-centered care, aimed to perform individual care filled with wellbeing and respect. To do so the Swedish municipalities are using individual plans to describe how care actions should be performed in line with law descriptions on elderly individuals. LÄS MER

 4. 4. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Wolgast; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. LÄS MER

 5. 5. Sjukhusbibliotekarier : En undersökning om hur sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Isabelle Triumf; [2017]
  Nyckelord :Sjukhusbibliotekarier; yrkesroll; barn på sjukhus; sjukhusbibliotek; biblioterapi; läsning;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor's thesis is to examine how hospital librarians, who work with children, perceive their working practices and occupational role. A method of semi-structured interviews was used to provide data for analysis. Six hospital librarians, employed in five different hospitals, were interviewed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet wellbeing.

Din email-adress: