Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad omvårdnad inom demensvård ur ett personalperspektiv : - en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jessica Bjurman; Malin Sundh; [2017]
  Nyckelord :competence; dementia; experience; nursing staff; person centered care; demens; kompetens; omvårdnadspersonal; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En demenssjukdom är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor och ger en påverkan på personens förmåga att klara det normala dagliga livets aktiviteter. Genom personcentrerad omvårdnad kan personen med demenssjukdom bibehålla ett gott liv och ha så gott välbefinnande som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Sjukhusbibliotekarier : En undersökning om hur sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Isabelle Triumf; [2017]
  Nyckelord :Sjukhusbibliotekarier; yrkesroll; barn på sjukhus; sjukhusbibliotek; biblioterapi; läsning;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor's thesis is to examine how hospital librarians, who work with children, perceive their working practices and occupational role. A method of semi-structured interviews was used to provide data for analysis. Six hospital librarians, employed in five different hospitals, were interviewed. LÄS MER

 4. 4. "Allt man gör, gör man ju för att alla barn ska må bra” : – en kvalitativ studie av skolkuratorers arbete med psykisk hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Tanya Utas; Malin Lindbjörk; [2017]
  Nyckelord :Adolescence; Mental health; Prevention; Promotion; School counselor; Främjande; Förebyggande; Psykisk hälsa; Skolkurator; Tonåringar;

  Sammanfattning : En uppsats om skolkuratorers syn och arbete med psykisk hälsa. Studien syftade till att undersöka hur skolkuratorer som arbetar med tonåringar ser på och arbetar med psykisk hälsa samt hur det förebyggande och främjande arbetet med psykisk hälsa bedrivs. LÄS MER

 5. 5. I livets slutskede vid obotlig sjukdom : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Sand Ekmark; Victoria Åkesdotter Bäcklund; [2017]
  Nyckelord :experiences; incurable disease; life’s end; perspective; quality of life; livets slut; livskvalitet; obotlig sjukdom; synsätt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döendet är en normal process som ingen kan undkomma. Centralt i den palliativa omvårdnaden är respekten för patientens autonomi och självbestämmande. Upplevelserna av livskvalitet är starkt förenat med existentiellt välbefinnande. Det går inte lindra allt lidande endast det väsentliga i omvårdnaden går att lindra. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet wellbeing.

Din email-adress: