Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. Livet i grå toner. En litteraturöversikt över psykosocialt välbefinnande efter stroke i medelåldern

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Guzal Nalibaeva; Viktorija Rusova; [2018-01-25]
  Nyckelord :patient; sjuksköterska; stroke; psykosocialt välbefinnande; upplevelser; lidande;

  Sammanfattning : Stroke ligger på tredje plats vad gäller dödsorsaker i Sverige. Patienter med stroke är en stor grupp inom vården, där sjuksköterskor har en central roll i deras omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Lanker; Suzanne Thern; [2018]
  Nyckelord :bedsiderapportering; kvalitativ forskning; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. LÄS MER

 3. 3. Ät dig lycklig! : En kritisk diskursanalys av kostrådgivning i tre hälsomagasin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Ahlgren Törmoen; Vanda Brandt; [2018]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; multimodal critical discourse analysis; popular expertise; healthy;

  Sammanfattning : Healthy eating has become an important subject in society, particularly in the media. Food has always been a complex area but in recent years it has become even more distinct. LÄS MER

 4. 4. Vi kan bevilja vad vi vill! Men... -En kvalitativ studie om socialsekreterares resonemang rörande handlingsutrymme och budget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jasmina Winchester; Marie Poulsen; [2018]
  Nyckelord :Discretion; resources; bureaucracy; social workers; client; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recently, municipal social departments have been effected harder by budget cutbacks. The aim of our study is to investigate how social workers’ discretion has been influenced when assessing actions under the impact of the budget, the law and the consideration of client needs. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans behov av stöd efter traumatiska upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Karlsson; Maria Stiernspetz; [2018]
  Nyckelord :critical incident event*; emotional support; need of support; nurse; traumatic experience; behov av stöd; emotionellt stöd; kritisk händelse; sjuksköterskor; traumatisk upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är i sin yrkesposition ofta utsatt för traumatiska upplevelser och kritiska händelser i olika omvårdnadssituationer. Olika faktorer påverkar sjuksköterskans möjligheter och förmåga att återhämta sig psykiskt vilket i många fall leder till sjukskrivningar eller att de till och med lämnar yrket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet wellbeing.

Din email-adress: