Sökning: "wellbeing"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade ordet wellbeing.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad omvårdnad inom demensvård ur ett personalperspektiv : - en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jessica Bjurman; Malin Sundh; [2017]
  Nyckelord :competence; dementia; experience; nursing staff; person centered care; demens; kompetens; omvårdnadspersonal; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En demenssjukdom är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor och ger en påverkan på personens förmåga att klara det normala dagliga livets aktiviteter. Genom personcentrerad omvårdnad kan personen med demenssjukdom bibehålla ett gott liv och ha så gott välbefinnande som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Sjukhusbibliotekarier : En undersökning om hur sjukhusbibliotekarier som möter barn arbetar och uppfattar sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Isabelle Triumf; [2017]
  Nyckelord :Sjukhusbibliotekarier; yrkesroll; barn på sjukhus; sjukhusbibliotek; biblioterapi; läsning;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor's thesis is to examine how hospital librarians, who work with children, perceive their working practices and occupational role. A method of semi-structured interviews was used to provide data for analysis. Six hospital librarians, employed in five different hospitals, were interviewed. LÄS MER

 4. 4. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

 5. 5. Aktiveringsprojekt och makt - En studie kring hur deltagare i aktiveringsprojekt beskrivs i slutrapporter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Alexandra Karmeborn; [2017]
  Nyckelord :disciplinary power; Pastoral power; governmentality; social network; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how participants were described in the final report of four different projects with the aim to help individuals go from financial aid to supporting themselves. These people received financial aid of some form, and this aid was dependent on their participation in the projects. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet wellbeing.

Din email-adress: