Sökning: "words"

Visar resultat 1 - 5 av 4446 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 1. Mjölkkrisen – en kris för vem? - En kvantitativ innehållsanalys av rapporteringen om mjölkkrisen i riks- region- och lokalpress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Blomberg; Emelie Forsberg; [2018-09-07]
  Nyckelord :mjölkkrisen; mjölkbönder; landsort; the milk crisis; dairy farmers; rural area;

  Sammanfattning : This study is a content analysis of the Swedish news media reporting of the milk crisis during the years 2014 to 2016. The aim with this study is to examine how the milk crisis was reported in the five largest newspapers and the five largest local newspapers within the countys with the highest cow density. LÄS MER

 2. 2. Den politiske kommentatorn - Vän eller fiende?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecca Bengtsson; Stefan Johansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Objektivitet; gestaltningsteori; politiska kommentatorer; demokrati; värderande ord; Objectivity; framing theory; political commentators; democracy; valuating words;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose is to examine how four Swedish political commentators lives upto the ideal of objectivity.Method: Quantitative content analysisProcedure: Coded all articles produced in printed press during 2017 by political commentatorsEwa Stenberg (Dagens Nyheter), Göran Eriksson (Svenska Dagbladet), Lena Mellin(Aftonbladet) and K-G Bergström (Expressen). LÄS MER

 3. 3. ”Då är det bara att lägga undan planeringen och åka med på elevernas villkor tänker jag” En kvalitativ studie om SFI lärares reflektion över lyckad och mindre lyckad undervisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sura Al-Rubaye; Johanna Eknander; [2018-08-13]
  Nyckelord :SFI; lyckad undervisning; mindre lyckad undervisning; reflektion; erfarenhet.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to illustrate, through SFI teachers' reflection on their own experiences of successful and less successful teaching, their professional skills based on the intertwined concepts of body, culture and action. The study's research questions are as follows: How do teachers reflect on successful and less successful teaching? What aspects of teacher vocational skills can be made visible through teacher's reflection? The study gives a presentation of why reflection is important for teachers and how the concept can be used. LÄS MER

 4. 4. ”Tanken är en av luftens fåglar, i en bur av ord kan den nog fälla ut vingarna men inte flyga” En studie av högstadieelevers förståelse av luftens materiella egenskaper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Soheila Shafizadeh Lakhtaki; [2018-08-10]
  Nyckelord :Vardagsföreställningar; kunskaper; högstadieelever; luft;

  Sammanfattning : “For thought is a bird of space, that in a cage of words may indeed unfold its wings but cannot fly”: A study of secondary school students’ conceptions of the material properties of air.... LÄS MER

 5. 5. SMARTPHONE USE FOR LANGUAGE LEARNING: A QUALITATIVE STUDY OF TECHNOLOGY USE BY ARABIC SPEAKING STUDENTS IN AN SFI CLASSROOM SETTING

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Hala Alaraj; Maisaa Abughalioun; [2018-07-04]
  Nyckelord :Mobile learning; smartphones; digital technology; technological affordances; learning practices; classroom setting;

  Sammanfattning : Using smartphones in a classroom setting for educational purposes is quite popular in the world in general and in Sweden in particular. This study explores the use of smartphones in the language-learning classroom. A qualitative approach was used to understand how Arabic-speaking students use smartphones to learn Swedish as an additional language. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet words.

Din email-adress: