Sökning: "words"

Visar resultat 1 - 5 av 4050 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 1. Tid för läsning : En studie om läshastighet vid textläsning i årskurs 3

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Storm; Wärn Johanna; [2018]
  Nyckelord :Läshastighet; logopedi; medelvärde; könsskillnad; barn; årskurs 3;

  Sammanfattning : Today, Swedish speech-language pathologists do not have access to a Swedish text level reading speed test that is both quick and easy to administer, affordable and standardized. The main purpose of this study was therefore to present a mean for reading speed of text among Swedish third grade students to be used in clinical assessments of reading ability. LÄS MER

 2. 2. ”Melodin fastnade” - Kan sång främja nyanlända elevers möjligheter att tillägna sig nya ord? En studie bland fyra nyanlända mellanstadieelever om sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Alexander Dellstrand; [2017-12-18]
  Nyckelord :Vokabulär; Språk; Sång; Musik; Arbetsminne Keywords: Vocabulary; Language; Song; Music; Working memory;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida nyanlända elever kan tänkas främjas av sång som lärandemetod för att tillägna sig nya ord. Fyra nyanlända mellanstadieelever genomförde ett verbtest före respektive efter lektioner baserade på sång respektive högläsning, detta för att undersöka effekter av olika lärandemetoder. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i lärandet av andra språk Webbverktyget Read Theory – förståelse och behållning på olika nivåer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tara Nilsson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Computer-assisted language learning; Young English language learners; reading comprehension; Second language acquisition; ICT;

  Sammanfattning : This paper presents results from a study investigating the learning effects from language learners in 6 th grade (Young English Language Learners, YELL) who use the web based learning tool Read Theory. The tool is used in school to practice reading comprehension. LÄS MER

 4. 4. Universal Welfare State at Stake? The Changing Political Discourse Regarding Inclusive Welfare for Refugees in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Johansson; [2017-12-11]
  Nyckelord :Sweden; Sverige; welfare state; välfärdsstaten; refugee; flykting; asylum seeker; asylsökande; eu; european union; europeiska unionen; solidarity; solidaritet; togetherness; deservingness; equality; jämställdhet; critical discourse analysis; kritisk diskursanalys; folkhemmet; the Swedish model ; den svenska modellen; inclusion; inklusion; exclusion; exklusion; welfare chauvinism; välfärdschauvinism;

  Sammanfattning : Sweden has for a long time distinguished itself as a major player among few other generous and inclusive welfare states. The Swedish welfare system is characterised by the universal principles based on the idea that all legitimate inhabitants are eligible for welfare support in order to promote overall solidarity among citizens. LÄS MER

 5. 5. Responsibility to Protect – A larger tool than anticipated? An analysis of the potential usage of structural violence in the Responsibility to Protect

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robin Holst; [2017-11-23]
  Nyckelord :Responsibility to Protect; structural violence; direct violence; genocide; crimes against humanity; passive killing;

  Sammanfattning : On a daily basis, many people around the world die due to starvation, structural discrimination and other actions which can be prevented by state actors. The international community has agreed that the sovereignty of the state is vital, which means that what happens within a state is up to their legitimate rulers, with a few exceptions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet words.

Din email-adress: