Sökning: "y och"

Visar resultat 1 - 5 av 1022 uppsatser innehållade orden y och.

 1. 1. ¿ADECUACIÓN O ACEPTABILIDAD DE LA LITERATURA INFANTIL? Pippi Calzaslargas en épocas diferentes en España desde una perspectiva feminista

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Moa Broberg; [2018-02-23]
  Nyckelord :spanska; Pippi Calzaslargas; Pippi Långstrump; España; traducción; feminismo; literatura infantil y juvenil;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att, utifrån en feministisk konceptuell textanalys, jämföra Pippi Långstrumps personlighet i tre spanska översättningar från olika tidsperioder med varandra och med det svenska originalet från 1945. De utvalda översättningarna gavs ut 1975, 2012 och 2015. LÄS MER

 2. 2. ”Vem är du på Instagram?” En kvalitativ intervjustudie om två generationers användning och identitet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Föorén; Stina Lawenius; [2018-02-13]
  Nyckelord :Medialisering; Uppmärksamhetssamhället; Instagram; Identitet; Användarmönster; Generation Z Y; Livsstil; Online Offline;

  Sammanfattning : Program: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningsonAntal Ord: 20 700 ordSidantal: 65 sidorSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur två olika generationer använder Instagramoch vad det kan ha för betydelse för deras identitet.Teori: Studiens referensram tar avstamp i Uses and Gratifications teorin och teorier omidentitet. LÄS MER

 3. 3. METÁFORA Y LEGITIMACIÓN EN EL DISCURSO POLÍTICO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO. La metáfora conceptual en los discursos políticos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sandra Goncalves Vattuone; [2018-02-12]
  Nyckelord :spanska; Conceptual Metaphor; rhetoric strategies; persuasive language;

  Sammanfattning : The objective of our work is to study how the conceptual metaphor is used by the Argentinian presidents Cristina Fernández de Kirchner and Mauricio Macri with respect to the issues of poverty, security and unity, as a strategy to legitimize the measures implemented during their respective governments. We use the ACM approach to analyse the speeches delivered by the presidents during the first two years of their respective governments. LÄS MER

 4. 4. “ANTES, EU QUIRÍA SER URUGUAIO, AGORA, QUIERO SER DAQUÍ” - Un análisis sobre actitudes lingüísticas en poemas y canciones escritos en portuñol

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ellinor Johansson; [2018-02-08]
  Nyckelord :portuñol; hybridspråk; attityder; sånger; dikter;

  Sammanfattning : En las ciudades fronterizas de Uruguay y Brasil, se habla la lengua híbrida portuñol desde el período colonial. Esta variedad lingüística es una mezcla entre español y portugués y tiene hablantes nativos. Es una variedad estigmatizada con origen rural, relacionada con la clase trabajadora. LÄS MER

 5. 5. ROLES DE GÉNERO EN LA LITERATURA INFANTIL. Un análisis de lengua y género en veinte libros infantiles

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Karlsson; [2018-01-24]
  Nyckelord :spanska; Gender standards; language and gender; children’s books; education; stereotypes; sociolinguistics; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate what vocabulary is being used in children’s books from the Occident to describe female protagonists compared to male protagonists. Foremost, the purpose is to see if different adjectives are used. Secondly, I wanted to look at the books more closely to see if there are other examples of inequality. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet y och.

Din email-adress: