Sökning: "young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 708 uppsatser innehållade orden young adults.

 1. 1. Management of personal investments in Russia and Sweden : Influence of financial literacy of young adults on their behavior in financial planning

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alan Dzutsev; [2018]
  Nyckelord :investment strategy; financial literacy; assets; financial planning; equity; personal investment plan;

  Sammanfattning : Background: Unawareness of most students about how to save and increase their money and changes in global economic conditions create new opportunities and challenges in international business and investment field. Lack of interest from investment companies, banks, funds, estate sellers and rialtos to this interesting and growing group of people, where even bringing up future clients in this young adults can play a big role in future success of the company. LÄS MER

 2. 2. Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; Anna-Lisa Parlapiano; [2018]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; young adults; experiences; Cancer; ungdomar; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att genomgå en cancerbehandling och vilket behov av stöd som behövts under behandlingen. Metod: En litteraturstudie har gjorts där 11 orginalartiklar med kvalitativa studier från databaserna Pubmed och Cinahl har använts. LÄS MER

 3. 3. Konsten att se livet från den ljusa sidan - en textanalytisk studie om maskrosbarns skyddsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Theresa Gunnersand; Malin Rees; [2018]
  Nyckelord :attachment; invulnerable children; resilience; protective factors; salutogenesis; sense of coherence. anknytning; KASAM; maskrosbarn; resiliens; salutogenes; skyddsfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of the protective factors that enables vulnerable children to grow up into well-functioning adults. The study was based on six autobiographies in which the now grown and well-functioning author tells the story of their difficult childhood and teen years. LÄS MER

 4. 4. TVÅ SYNSÄTT PÅ CANNABIS - UNGA VUXNA MED OCH UTAN SOCIONOMEXAMEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Andersson; Läman Arzulayeva; [2018]
  Nyckelord :Cannabis; Unga vuxna; Attityder; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Andersson, H & Arzulayeva L. Två synsätt på Cannabis. Unga vuxna med och utan socionomexamen. Examensarbete i socialt arbete 15/30 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. En ny kommunal verksamhet växer fram : och intentioner påverkas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Case study; organizational change; internal and external forces; Swedish welfare; public sector; group house; Fallstudie; organisationsförändring; inre och yttre krafter; svensk välfärd; offentlig sektor; gruppbostad;

  Sammanfattning : A new municipal group house is emerging - and intentions are affected. Swedish welfare is described as something that is transforming. This essay is a case study on how a group house for young adults with mild mental retardation and social problems, developed in a municipal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet young adults.

Din email-adress: