Sökning: "young individuals"

Visar resultat 1 - 5 av 444 uppsatser innehållade orden young individuals.

 1. 1. HIV är en del av mig : Upplevelsen av att leva med humant immunbristvirus som ungdom och ung vuxen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Danielsson; Caroline Ekdahl; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; Experience; HIV; Teenager; Young Adult; Youth; HIV; Tonåring; Ungdom; Ung vuxen; Upplevelse;

  Sammanfattning : Antalet HIV-positiva personer i världen ökar och sjuksköterskor behöver därför ha adekvat kunskap kring hur det är att leva med humant immunbristvirus (HIV). Att leva med HIV som ungdom och ung vuxen kan upplevas vara extra svårt då dessa individer befinner sig i en känslig övergångsålder. LÄS MER

 2. 2. Unga elitsatsande alpina skidåkares upplevelse av rehabiliteringsprocessen : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathias Sunding; Kajsa Ramsing; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att flera unga alpina skidåkare drabbas av muskuloskeletala skador under åren på idrottsgymnasium. Kroppsliga förändringar under ungdomsåren gör dem mer benägna för skador. LÄS MER

 3. 3. Media och ätstörningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karla Lambruschini Falcon; Kristian Hjertén; [2018]
  Nyckelord :Body perception; eating disorders; eating habits; media; Kroppsuppfattning; media; ätstörningar; ätvanor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Media har en allt större roll i det dagliga livet och prevalensen för ätstörningar ökar hos både män och kvinnor. I takt med att tekniken gör media mer lättillgänglig kan det finnas en större risk att påverkas. LÄS MER

 4. 4. Conservation of saproxylic beetles in a wooded pasture in northern Scania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Andreas Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The area of wooded pasture in Europe has decreased drastically over the last centuries due to abandoned management. Herrevadskloster is a newly formed nature reserve in northern Scania with an unusually long continuity of being an open, grazed woodland containing large old trees. LÄS MER

 5. 5. Är nya lagen om mobilförbud i trafiken effektiv? : -En kvantitativ enkätstudie om attityder bland unga bilförare.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Robin Elmlund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Mobilanvändning i trafiken är ett tidigare känt problem som i många fall bidrar till omfattade olyckor, skador och dödsfall. Bakomliggande faktorer till detta beteende är något som både är intressant, viktigt och framförallt nödvändigt att undersöka. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet young individuals.

Din email-adress: