Sökning: "yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet yrkesidentitet.

 1. 1. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 2. 2. Medicinska bibliotekariers yrkesidentitet : - en kvalitativ studie om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Karin Almqvist; [2018]
  Nyckelord :Medicinska bibliotekarier; yrkesidentitet; sjukhusbibliotek; informationsförmedling; informationssökning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how medical librarians relate to their occupational identity and mediation of information. New technology and new ways of communicating information have influenced the profession of medical librarians and their duties, why it is important to examine their occupational identity. LÄS MER

 3. 3. En spindel i nätet : En kvalitativ studie om socialpedagogers funktion och roll i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Nilsson; Ellen Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; yrkesidentitet; socialpedagogik; skola; profession;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte har varit att belysa socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll i skolan ur ett professionsperspektiv. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Fem intervjuer har genomförts med sammanlagt sex socialpedagoger. LÄS MER

 4. 4. Sponsrat av. Dagstidningsjournalisters inställning till sponsrat material

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sophie Gräsberg; Maria Hall; Julia Jakobsson; [2017-01-31]
  Nyckelord :professional identity; managerialism; Sponsored content; ideals; yrkesidentitet; managerialism; Sponsrat material; yrkesideal;

  Sammanfattning : Our purpose with this study is to identify different opinions of sponsored content among Swedish news journalists who work at newspapers. The purpose of this study will be examined through three main questions: How do news journalists motivate their view on sponsored content in relation to the journalistic ideals? How do news journalists perceive possible conflicts of interest between economic and publicistic goals? In which forms do news journalists want to work with sponsored content in the future?We examine these questions by doing qualitative interviews with four journalists at Svenska Dagbladet and four journalists at Göteborgs-Posten. LÄS MER

 5. 5. "Det är bra om dom är proffs liksom" : 14 rektorers syn på specialpedagogens roll och arbetsuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annichen Andersson; Sara Hjälte; [2017]
  Nyckelord :specialpedagog; rektorers perspektiv; yrkesidentitet; jurisdiktion; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur några rektorer beskrev och resonerade kring specialpedagogens yrkesroll och arbetsuppgifter. Vi gjorde intervjuer med rektorer eftersom rektorn är den som är ytterst ansvarig för skolan och för att alla elever får den utbildning och det stöd de har rätt till. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrkesidentitet.

Din email-adress: