Sökning: "yrkesrollen behandlingsassistent"

Hittade 1 uppsats innehållade orden yrkesrollen behandlingsassistent.

  1. 1. Upplevelser av sociala mediers roll bland behandlingsassistenter i vård och behandling

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Tarik Skornja; [2012]
    Nyckelord :social media; HVB-home; mobilization; care and treatment; social media; HVB- hem; mobilisering; vård och behandling;

    Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att öka förståelsen för sociala mediers (Facebook, Twitter, bloggar, forum) roll bland ungdomar i vård och behandling genom intervjuer med yrkesverksamma personer som arbetar på HVB-hem (hem för vård eller boende). Vidare är syftet att undersöka om de sociala mediernas användning inverkar på arbetssituationen och arbetsmetoder bland de yrkesverksamma. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrkesrollen behandlingsassistent.

Din email-adress: