Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienters vårdbehov på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :de Jong Marie; Helena Åström; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; Bedömning; Vårdbehov; Akutmottagning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Söktrycket har ökat på landets akutmottagningar de senaste åren. Människor söker i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade antalet besök leder till ökad arbetsbörda för personalen och längre väntetider för patienterna. LÄS MER

 2. 2. "Varför måste jag göra det här?" : En sociokulturell studie av sångelevers känsla av sammanhang (KASAM) och dess effekt på välmående, motivation och självreglering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Edlund; [2017]
  Nyckelord :Sociokulturell teori; Postmodernism; KASAM; Anknytningsteori; Self-determination Theory; Stress; Konflikthantering; Mindfulness; Sång; Musik; Gymnasiets estetiska program;

  Sammanfattning : I föreliggande studie var syftet att synliggöra effekten av känsla av sammanhang (KASAM) på sångelevers välmående, motivation och självreglering. För att ta reda på detta har frågor ställts berörande kriterier som behöver uppfyllas för att känsla av sammanhang ska infinna sig. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga fotbollsdomare : En kvalitativ studiekring motivation, upplevd stress och coping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Kilhage Persson; Ludvig Vildö; [2017]
  Nyckelord :Damdomare; kvinnliga fotbollsdomare; motivation; stress; stresshantering; coping; copingstrategier; copingstrategi; idrottspsykologi; fotboll; kvinna; kvinnliga; idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar kvinnliga fotbollsdomare till fortsattdömning, vilka situationer som resulterar i stress samt hur de upplever att de hanterar dessasituationer. För att undersöka syftet användes frågeställningarna: Vilka är de huvudsakligamotivationsfaktorerna till att kvinnliga fotbollsdomare fortsätter att döma? Vilka situationerupplever de som stressfulla? Hur hanterar kvinnliga fotbollsdomare stressfulla situationer?Totalt deltog tio kvinnor från södra och västra Sverige som alla har dömt fotboll i minst tresäsonger, medelåldern var 21,1 år (SD= 3,62) och domarna dömde från distrikt till elitnivå. LÄS MER

 4. 4. Behandling med stamceller vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Eklund; [2016]
  Nyckelord :osteoartrit; ledsjukdom; stamceller; cellterapi; häst; osteoarthritis; joint disease; stem cells; cell therapy; horse;

  Sammanfattning : Synovialleden är uppbyggd av hyalint brosk, subkondralt ben, ledkapsel med ledvätska samt senor och ligament. Hästens leder utsätts för stora påfrestningar vid arbete och det krävs att alla vävnaderna i leden samarbetar för att upprätthålla ledens funktion. Ledens uppgift är att fördela belastningen över hela ledens yta vid rörelse. LÄS MER

 5. 5. Det otydliga uppdraget : Fem själavårdare beskriver uppdraget att erbjuda samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johanna Olander; [2016]
  Nyckelord :Counseling; Psychotherapy; Mental illness; Själavård; Psykoterapi; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Inledning: Den psykiska ohälsan rapporteras öka och debatten tilltar vad gäller bristande resurser. En oreglerad sektor står fri att erbjuda sina tjänster. Svenska kyrkan är en aktör och kyrkan har en lång tradition av att erbjuda samtal. Verkligheten utmanar och den ökade psykiska ohälsan ställer eventuellt nya krav på kompetens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yttre och inre stress.

Din email-adress: