Sökning: "yttre och inre stress"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden yttre och inre stress.

 1. 1. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

 2. 2. Finns det samband mellan arbetsmotivation, personlighet och arbetsrelaterad utmattning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marie Stenlund; Martin Schütz Sångberg; [2018]
  Nyckelord :arbetsmotivation; motivation; personlighet; big five; utmattning; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka samband mellan arbetsmotivation, personlighetsdragen i Big five samtarbetsrelateradutmattning​.Tidigareforskninghar visat på samband mellan vissa personlighetsdrag och motivationsfaktorer som exempelvis yttre och inre motivation. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tror att alla upplever stress” : – En studie om studenters upplevelser av stress

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Victoria Cornell; Alexandra Dahlström; Maria Zenkovic; [2017]
  Nyckelord :Student; fristående kurs; stress; stressor; sociala medier; socialt nätverk; osäkerhet; studiestruktur; krav; balans; återhämtning;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att få en förståelse för vilka aspekter av stress det finns bland studenter som läser fristående kurs på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet. Studien undersöker hur studenter upplever stress samt vilken omfattning inre och yttre stressorer påverkar studentens studieliv. LÄS MER

 4. 4. Vägen tillbaka : - En kvalitativ studie av vägen tillbaka till arbete för socialarbetare som drabbats av utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Beatrice Sjöholm; Martina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; socialarbetare; återhämtning; gynnande; hämmande;

  Sammanfattning : Att socialarbetare drabbas av utmattningssyndrom är något som har blivit allt vanligare och omtalat. Återhämtningen och vägen tillbaka till arbetet är komplicerad och påverkas av både inre och yttre aspekter i en individs liv. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienters vårdbehov på en akutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :de Jong Marie; Helena Åström; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; Bedömning; Vårdbehov; Akutmottagning; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Söktrycket har ökat på landets akutmottagningar de senaste åren. Människor söker i större utsträckning sjukvård dygnet runt. Det ökade antalet besök leder till ökad arbetsbörda för personalen och längre väntetider för patienterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yttre och inre stress.

Din email-adress: