Sökning: "yttre"

Visar resultat 1 - 5 av 1994 uppsatser innehållade ordet yttre.

 1. 1. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan sjuksköterskan och personen med schizofreni

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anisa K Falck; Ulf Peter Nordseth; [2017-02-13]
  Nyckelord :psykos; bemötande; attityd; schizofreni; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen och karakteriseras av enbristande verklighetsuppfattning. Det är en folksjukdom som drabbar ca 1500 personer per åri Sverige. Sjukdomen medför ofta stigmatisering och det är därför viktigt att arbeta från ettsalutogent, personcentrerat synsätt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av långvarig yttre genital smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Jonna Gistedt; Ulrika Olsson; [2017-02-10]
  Nyckelord :Blogg; dyspareunia; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; vulvadynia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig yttre genital smärta hos kvinnor i fertil ålder har visat sig innebära negativ påverkan på deras livskvalitet. Studier som beskriver dessa kvinnors upplevelser av yttre genital smärta saknas. Syfte: Att beskriva kvinnors uttryckta upplevelser av långvarig yttre genital smärta. LÄS MER

 4. 4. Vad i Hälsoprofilbedömning motiverar människor att göra en livsstilsförändring? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Hallebjörk; [2017]
  Nyckelord :hälsoprofilbedömning; motiverande samtal; motivation; livsstilsförändring; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Stor del av människors hälsa och flertalet sjukdomar beror på människors ohälsosamma levnadsvanor. Metoden hälsoprofilbedömning (HPB) har visat ge stora positiva hälsoeffekter. LÄS MER

 5. 5. Analys av Region Skånes basutbildningsprocess för chefer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emil Jönsson; Elin Salomonsson; [2017]
  Nyckelord :inre effektivitet; mätning; utbildning; PBU-modellen; Process; yttre effektivitet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : År 2014 startade Region Skåne en basutbildning för alla chefer inom organisationen i Region Skåne. Basutbildningen infördes med anledning av att säkerställa att alla chefer befattade en gemensam grund att utgå ifrån inför kommande ämnesspecifika arbetsuppgifter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yttre.

Din email-adress: