Sökning: "yttre"

Visar resultat 1 - 5 av 2112 uppsatser innehållade ordet yttre.

 1. 1. Varför lämnar hon inte? Våld i nära relationer och sjuksköterskans ansvar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Caroline Henning; Jessica Strömberg; [2017-06-30]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; kvinnomisshandel; mäns våld mot kvinnor; våldsutsatta kvinnor; självbiografi; hälsa; lidande; vårdrelationen; ekologiska modellen; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett av de största hoten mot kvinnors hälsa och drabbar upp till entredjedel av världens kvinnor. Våldsutsatta kvinnor löper en större risk att drabbas av psykiskoch fysisk ohälsa, försämrad reproduktionshälsa samt har en ökad risk för att begå suicid. LÄS MER

 2. 2. DELAKTIGHET I REHABILITERING PÅ KORTTIDSBOENDE Hur äldre personer på korttidsboende upplever sin delaktighet i rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Arvroth; Marie Planelind; [2017-05-12]
  Nyckelord :Short-term nursing home; Participation; Rehabilitation;

  Sammanfattning : BakgrundDå livslängden i Sverige ökar blir antalet äldre allt fler. Åldrande innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom, vilket ställer höga krav på vård och omsorg av de äldre. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar teknikkonsulters intention att stanna hos eller säga upp sig från sin arbetsgivare

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linnea Sidbrant; Hanna Locking; [2017-04-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att i ett svenskt konsultföretag undersöka förhållanden i teknikkonsulters arbete vilka arbetsgivaren antas kunna påverka, som kan ha samband med intention att stanna hos respektive säga upp sig från arbetsgivaren. I en kvalitativ intervjustudie (n=9) identi-fierades följande typer av förhållanden: arbetsuppgifternas egenskaper, de arbetsrelaterade relationerna, arbetsrelaterade belöningar, yttre faktorer samt uppsägningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Brottmålsprocessen då den tilltalades ålder inte är fastställd. En probleminventering efter Högsta domstolens dom den 11 juli 2016 i mål B 1346-16.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Gärdh; [2017-03-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska straffrätten har de senaste åren ställts inför en ny typ av utmaningar. Misstänkta och tilltalade gärningsmän utan fastställd identitet, och därmed utan fastställd ålder, har blivit ett allt vanligare förekommande fenomen. LÄS MER

 5. 5. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yttre.

Din email-adress: