Killars upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning. En enkätundersökning i gymnasieskolan

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Anna Moestrup Jensen; [2009-03-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Arbetets art: MagisteruppsatsProgram/kurskod/ Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng/OM 1660/kursbeteckning: Examensarbete II i Reproduktiv och perinatal hälsa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)