Innovation i offentlig upphandling : nya och gamla förfaranden för upphandling av innovation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Lorentz Reige; [2016]

Nyckelord: Offentlig upphandling;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)