"Sorry Coke and Pepsi" : En studie om jämförande marknadsföring och dess retoriska strategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Författare: Mikaela Olsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Studien undersöker reklamfilmer som använder sig av andra varumärken i sin reklam för att marknadsföra sig. Studien analyserar de olika reklamfilmerna för att se vilka retoriska strategier som används i reklamfilmerna, samt hur publiken kan tänkas uppfatta dessa. Studien problematiserar och diskuterar användningen av de olika strategierna som används i reklamfilmerna, samt på vilket sätt reklamfilmerna är utformade. Studien visar på att företag gynnas av de jämförande marknadsföringsstrategier de använder sig av. Det framkommer också i studien att när jämförande reklam publiceras blir det ofta stor uppmärksamhet riktad till just den och de företag som är inkluderade i den. Studien visar på att jämförande marknadsföring är ett verktyg som innehåller många strategier som verkar positivt för företag och därför är användbara inom marknadsföring och reklam. Studien belyser också att dessa strategier är utvecklande för marknaden det berör samt alla företag som befinner sig inom den. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)