Omplaceringsrätten : - och dess begränsningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Ritu Ahluwalia; [2017]

Nyckelord: Arbetsrätt; omplaceringsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)