Feminism - för honom? : en studie av HeforShe-rörelsens budskap, mobiliseringsstrategi och feministiska underlag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Mitt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för hur HeforShe, som arbetar med jämlikhetsfrågan genom att engagera alla världens män, hanterar problematiken kring mäns dominanta och förmånliga plats i samhället. Hur ser rörelsens budskap ut och hur porträtteras det för att mobilisera män? Är HeforShe feministisk? Dessa frågor undersöker jag genom en retorikanalys av HeforShe-rörelsens officiella programblad och hemsida. Rörelsens budskap baseras på en profeministisk aktivism, som uppmanar män att ge upp sitt dominanta beteende och arbeta med kvinnor i jämlikhetsfrågan. Men det är genom retoriska argument som HeforShe övertyger män att engagera sig, genom att framställa budskapet så att mannens identitet står i fokus i rörelsen och begreppet jämlikhet skapar en gemenskap, då det saknar ett tydligt feministiskt innehåll och mål för förändring. Studien visar på att HeforShe inte är feministisk, då det profeministiska budskapet kompromissas i mobiliseringsstrategin och kvinnor står i bakgrunden. Studien avslutas med en diskussion om andra feministiska modeller som män kan engagera sig i och om hur profeminism kan fungera bättre utanför massrörelsesystemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)