Metabol komorbiditet hos obesa kvinnor jämfört med män före gastric-bypassoperation - finns det några skillnader?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Författare: Sophia Hansson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)