Barns deltagande i mål om vårdnad, boende och umgänge : kommer barn till tals i Sverige och beaktar domstolen, i slutändan, det enskilda barnets vilja?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Linn Wallander; [2017]

Nyckelord: Familjerätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)