Två lokala kvinnoföreningar i Umeå under andra väldskriget : Kvinnors solidaritetsarbete i Fredrika Bermerförbundet och Svenska Husmodersföreningen, år 1939 - 1945.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Maria Lindberg; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)