Det stora landet i Väster : En kvalitativ innehållsanalys av svenska läroböckers framställning av emigrationen till Amerikas förenta stater

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)