Av det som betyder något

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Lina Lygneroth; [2016-08-19]

Nyckelord: konsthantverk; keramik; form; organisk; taktilitet; struktur; arv; återbruk; skönhet; konst;

Sammanfattning: Av det hittade, det ärvda, det till mig givna. Skrot skräp och udda ting. Av ting som är så oändligt värdefulla. De är bärare av spår från människor som tillverkat och brukat, spår från miljöerna de befunnit sig i. Jag studerar de valda objekten noga. Vänder och vrider på dem, väger dem i min hand. Med dessa objekts form och historia som utgångspunkt skapar jag dem i lera en andra hälft. Det blir burkar med lock, kärl, askar, gömmor. En flaska får en kork, en sten blir ett lock, ett kopparlock får ett kärl.Tillsammans bildar de två delarna något nytt, något annat. De tidigare till synes värdelösa föremålen blir nu, genom föreningen, ett objekt att värdesätta och bruka. Men det är lika mycket ett objekt för ögat och för handen. Strukturer och former som bildar mönster, ytor att upptäcka. Det är något att vila blicken på, att stryka fingrarna över. Så som jag känner på gräset, barken och stenarna. Dessa gömmor är en väg för mig att föra samman livet och mitt arv med det som kommer ur mina händer, det jag skapar. De bär också min önskan om att värde kan finnas i enkelhet och skönhet, att det inte behöver vara mer, att skönhet kan vara skäl nog.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)