Svenskhet – The IKEA Way! : Hur begrepp får eget liv och betydelse när IKEA får bestämma vad svenskhet är

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om hur ett globalt företag påverkar bilden av Sverige i världen men också hos ”svenskar” själva. Uppsatsen är ett försök till att förstå på vilket sätt detta sker. Med utgångspunkt i teorier om nationen som en diskursiv formation och med diskursteorins redskap för hur betydelsefixeringar konstrueras och reproduceras, kan den diskurs om svenskhet som IKEA skapar kartläggas. Genom de värderingar som identifierar och vägleder medarbetare på IKEA finner man det IKEA framställer som typiska svenska särdrag. Andra utryck finner man genom att studera hur IKEA framställer svenskar med hjälp av den mat som säljs och serveras på varuhusen. Det visar sig inte helt oväntat att diskursen har en hegemonisk struktur, då IKEA ständigt reproducerar sin egen berättelse om det svenska ursprunget och de värderingar som formar identiteten. En av de främsta slutsatserna är hur organisationen använder och konstruerar en nationell diskurs inte endast i syfte att sälja, utan också för att skapa en stark global organisationskultur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)