Employer Branding- Nyckeln till ett starkt arbetsgivarvarumärke. En studie om hur organisationer kan arbeta med employer branding för att attrahera young professionals

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Matilda Carlsson; Paola Reho; [2017-08-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)