The Effect on House Prices of the Remediation of Contaminated Areas A study of the Falu mine in Sweden

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Carl Nilsson; Sofia Östberg; [2016-09-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Economics

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)