Raw food diet En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Raw food, eller råkost diet kan ses som en växande trend i västvärlden och även i Sverige. Det har kommit ut raw food böcker på svenska, på internet finns det svenska diskussionsforum, bloggar och butiker som alla har dedikerat sig till rawfoodister, första raw food restauranger har öppnats i landet. Raw food är en form av vegankost; den består av frukt, grönsaker, nötter, frön och kallpressade oljor. Maten värms inte upp mer än 40 C, torkning och frysning accepteras, många äter mjölksyrade grönsaker, groddade spannmål och baljväxter. Kaffe, alkohol, raffinerat socker, vit mjöl och salt undviks. Det finns olika inriktningar inom raw food, där dieten kombineras på lite olika sätt, med fokus på frukt, nötter och oljor eller groddar. Vissa grupper äter även rå mjölkprodukter, rå ägg eller rå kött. Andel av råkost i maten kan variera mellan 50 % och 100 %, de flesta kombinerar lagad vegankost med raw food. Råkostdieten väljs huvudsakligen för hälsomål, för många rawfoodister blir raw food en livsstil där fysiskt aktivitet och välbalanserad liv är minst lika viktiga som kosten. Syftet med studien var att få bättre förståelse av raw food diet samt att få mer insikt om hur följare av diet upplever sin kostsituation. Urvalet var 7 personer i olika åldrar som följer raw food diet. Metod som användes var kvalitativa intervjuer och textanalys. Resultatet visar att alla intervjuade hade valt raw food för hälsoskäl, antingen för att bota en sjukdom eller för ett allmänt intresse för hälsa. Övergångsperioden hade varierat från några månader tills över 30 år, de flesta hade varit veganer eller vegetarianer först. Dieten upplevdes att ge många positiva effekter, de hade mera energi, var mer fysiskt aktiva, lugnare i sinnet, flera hade blivit fria från sjukdomar eller hälsobesvär. Negativa effekter som förknippades med dieten var indirekta: svårigheter att äta i socialt sammanhang, dieten kräver tidsplanering, flera kände sig ensamma om sin kosthållning. Flera sa att de hade ändrat sin umgängeskrets sedan de hade börjat med raw food. Nästan alla i gruppen var miljömedvetna och köpte helst ekologiska varor. Att dieten är hållbar, miljövänlig och etisk nämndes av många, men huvudanledningen att välja raw food var hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)